XSMB Thứ 2 - Kết quả Xổ Số Miền Bắc KQXSMB Thứ 2 | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 13MN 14MN 1MN
DB 02836 36 836
G1 17739 39 739
G2 41288 88 288 83199 99 199
G3 00210 10 210 22705 05 705 39790 90 790 40555 55 555 56056 56 056 67292 92 292
G4 4384 84 384 4619 19 619 5028 28 028 9522 22 522
G5 1832 32 832 3983 83 983 5489 89 489 5554 54 554 6315 15 315 6959 59 959
G6 195 95 195 264 64 264 824 24 824
G7 35 35 35 36 36 36 49 49 49 65 65 65
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 04/08/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 02/08/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 10MV 12MV 13MV
DB 38931 31 931
G1 42099 99 099
G2 09443 43 443 44948 48 948
G3 13942 42 942 32017 17 017 35777 77 777 50336 36 336 74367 67 367 84149 49 149
G4 2755 55 755 6068 68 068 7638 38 638 9483 83 483
G5 2135 35 135 2454 54 454 4106 06 106 5089 89 089 8514 14 514 9890 90 890
G6 050 50 050 691 91 691 836 36 836
G7 01 01 01 25 25 25 79 79 79 96 96 96
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 28/07/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 26/07/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 11LD 12LD 15LD
DB 30629 29 629
G1 78151 51 151
G2 45587 87 587 99590 90 590
G3 21299 99 299 60272 72 272 72150 50 150 76427 27 427 86789 89 789 92686 86 686
G4 1836 36 836 2405 05 405 9312 12 312 9471 71 471
G5 0922 22 922 3335 35 335 4138 38 138 6462 62 462 7137 37 137 7332 32 332
G6 029 29 029 206 06 206 348 48 348
G7 07 07 07 18 18 18 35 35 35 41 41 41
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 21/07/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 19/07/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 12LN 14LN 15LN
DB 20508 08 508
G1 40309 09 309
G2 33400 00 400 98200 00 200
G3 56140 40 140 62226 26 226 66728 28 728 67248 48 248 73707 07 707 91515 15 515
G4 0233 33 233 2166 66 166 3056 56 056 4819 19 819
G5 0706 06 706 0772 72 772 2393 93 393 8290 90 290 9380 80 380 9583 83 583
G6 084 84 084 547 47 547 804 04 804
G7 20 20 20 43 43 43 87 87 87 90 90 90
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 14/07/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 12/07/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 10LV 12LV 13LV
DB 25470 70 470
G1 33022 22 022
G2 27761 61 761 49883 83 883
G3 17009 09 009 45402 02 402 51517 17 517 64764 64 764 66381 81 381 94508 08 508
G4 1684 84 684 4872 72 872 8272 72 272 9508 08 508
G5 0746 46 746 1397 97 397 2786 86 786 4221 21 221 4892 92 892 8805 05 805
G6 167 67 167 588 88 588 893 93 893
G7 09 09 09 22 22 22 47 47 47 65 65 65
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 07/07/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 05/07/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 12KD 3KD 5KD
DB 66720 20 720
G1 47882 82 882
G2 19356 56 356 60457 57 457
G3 23314 14 314 50690 90 690 70545 45 545 78378 78 378 83715 15 715 95308 08 308
G4 6100 00 100 6519 19 519 7766 66 766 9890 90 890
G5 1874 74 874 2237 37 237 2952 52 952 5846 46 846 6671 71 671 7581 81 581
G6 312 12 312 426 26 426 752 52 752
G7 28 28 28 29 29 29 76 76 76 78 78 78
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 30/06/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 28/06/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 12KN 14KN 2KN
DB 67617 17 617
G1 54083 83 083
G2 04609 09 609 70006 06 006
G3 09538 38 538 31256 56 256 47630 30 630 55693 93 693 65905 05 905 85433 33 433
G4 3649 49 649 6217 17 217 6462 62 462 9507 07 507
G5 1021 21 021 1233 33 233 4649 49 649 5505 05 505 7526 26 526 9025 25 025
G6 019 19 019 088 88 088 943 43 943
G7 09 09 09 22 22 22 43 43 43 52 52 52
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 23/06/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 21/06/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 12KV 1KV 2KV
DB 75952 52 952
G1 07700 00 700
G2 24824 24 824 69742 42 742
G3 16048 48 048 22072 72 072 36255 55 255 82227 27 227 87103 03 103 92864 64 864
G4 1653 53 653 3887 87 887 8120 20 120 9004 04 004
G5 0264 64 264 1079 79 079 1279 79 279 2349 49 349 3917 17 917 4251 51 251
G6 437 37 437 551 51 551 838 38 838
G7 30 30 30 41 41 41 72 72 72 98 98 98
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 16/06/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 14/06/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 12HD 5HD 8HD
DB 56860 60 860
G1 12818 18 818
G2 91682 82 682 99675 75 675
G3 00381 81 381 10707 07 707 41265 65 265 55849 49 849 86320 20 320 87171 71 171
G4 3620 20 620 3688 88 688 9515 15 515 9778 78 778
G5 1185 85 185 2977 77 977 3412 12 412 4641 41 641 4863 63 863 8570 70 570
G6 034 34 034 495 95 495 749 49 749
G7 07 07 07 12 12 12 16 16 16 18 18 18
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 09/06/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 07/06/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 1HN 2HN 6HN
DB 62323 23 323
G1 07533 33 533
G2 65361 61 361 95966 66 966
G3 04864 64 864 25177 77 177 44376 76 376 47749 49 749 81088 88 088 91013 13 013
G4 5178 78 178 5327 27 327 9508 08 508 9743 43 743
G5 0313 13 313 1398 98 398 7720 20 720 9268 68 268 9329 29 329 9708 08 708
G6 461 61 461 688 88 688 991 91 991
G7 03 03 03 51 51 51 52 52 52 59 59 59
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 02/06/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 31/05/2020
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

KQXSMB Thứ 2 - Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 2 của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 18h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMB Thứ 2 ngày 12/04/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số Hà Nội, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số Hà Nội sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 12/04/2020.

Chuyên mục XSMB Thứ 2 có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Bắc được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Bắc Thứ 2 – XSMB Thứ 2 giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Bắc vào ngày Thứ 2, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác bạch thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

 

Sau 18h mỗi Thứ 2 hàng tuần thì kết quả xổ số miền bắc Thứ 2, viết tắt là XSMB Thứ 2 đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ trúng cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMB Thứ 2 của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 

Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền bắc hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào.Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi trúng thưởng XSMB Thứ 2

Cơ cấu giải thưởng của XSMB Thứ 2

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải năm: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Bắc Thứ 2

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMB Thứ 2 là 30 ngày kể từ ngày trúng thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người trúng chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng trúng giải xổ số miền Bắc Thứ 2 cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng trúng trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng trúng giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Nam đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng trúng giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng trúng thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Bắc XSMB Thứ 2

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người trúng thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn trúng thưởng xổ số miền Bắc Thứ 2 – XSMB Thứ 2. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang