XSMB Thứ 2 - Kết quả Xổ Số Miền Bắc KQXSMB Thứ 2 | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 11TR 2TR 5TR
DB 05104 04 104
G1 26356 56 356
G2 45998 98 998 66484 84 484
G3 09681 81 681 58508 08 508 59174 74 174 82989 89 989 91627 27 627 93385 85 385
G4 0148 48 148 1119 19 119 3201 01 201 4823 23 823
G5 0945 45 945 5299 99 299 6015 15 015 7046 46 046 7264 64 264 9252 52 252
G6 649 49 649 813 13 813 984 84 984
G7 25 25 25 31 31 31 41 41 41 87 87 87
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 01/12/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 29/11/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
DB
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 24/11/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 22/11/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 11SH 15SH 1SH
DB 41130 30 130
G1 71594 94 594
G2 03687 87 687 04444 44 444
G3 30079 79 079 32423 23 423 44920 20 920 62035 35 035 65228 28 228 66288 88 288
G4 1721 21 721 4425 25 425 4559 59 559 8955 55 955
G5 0002 02 002 0399 99 399 3196 96 196 4910 10 910 6546 46 546 8224 24 224
G6 154 54 154 560 60 560 586 86 586
G7 27 27 27 40 40 40 43 43 43 61 61 61
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 17/11/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 15/11/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 11SR 12SR 6SR
DB 20047 47 047
G1 89458 58 458
G2 25831 31 831 47637 37 637
G3 34659 59 659 43882 82 882 55840 40 840 56560 60 560 63693 93 693 70998 98 998
G4 0021 21 021 0424 24 424 2445 45 445 7541 41 541
G5 4124 24 124 4248 48 248 5562 62 562 7873 73 873 8986 86 986 9878 78 878
G6 389 89 389 470 70 470 769 69 769
G7 03 03 03 08 08 08 72 72 72 99 99 99
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 10/11/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 08/11/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 11RA 1RA 3RA
DB 32461 61 461
G1 86683 83 683
G2 23097 97 097 23669 69 669
G3 08009 09 009 11909 09 909 24040 40 040 34290 90 290 70970 70 970 84388 88 388
G4 4163 63 163 7479 79 479 8148 48 148 9648 48 648
G5 1754 54 754 2772 72 772 3949 49 949 4784 84 784 8199 99 199 9927 27 927
G6 102 02 102 809 09 809 927 27 927
G7 13 13 13 68 68 68 73 73 73 92 92 92
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 03/11/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 01/11/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 10RH 11RH 1RH
DB 77946 46 946
G1 90034 34 034
G2 02124 24 124 59163 63 163
G3 01608 08 608 31986 86 986 68954 54 954 71290 90 290 79813 13 813 84959 59 959
G4 3884 84 884 4981 81 981 7930 30 930 8681 81 681
G5 1272 72 272 1819 19 819 2901 01 901 2990 90 990 4408 08 408 9511 11 511
G6 392 92 392 604 04 604 753 53 753
G7 36 36 36 46 46 46 50 50 50 75 75 75
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 27/10/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 25/10/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 10RS 15RS 4RS
DB 18225 25 225
G1 46995 95 995
G2 70204 04 204 95090 90 090
G3 15308 08 308 24476 76 476 38820 20 820 39264 64 264 47735 35 735 86783 83 783
G4 6047 47 047 6681 81 681 8388 88 388 9723 23 723
G5 4367 67 367 6418 18 418 6567 67 567 7307 07 307 7644 44 644 9128 28 128
G6 018 18 018 291 91 291 334 34 334
G7 09 09 09 19 19 19 46 46 46 77 77 77
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 20/10/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 18/10/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 10QA 15QA 3QA
DB 25618 18 618
G1 70158 58 158
G2 22038 38 038 66040 40 040
G3 15065 65 065 57835 35 835 72820 20 820 89596 96 596 92705 05 705 94310 10 310
G4 1871 71 871 6614 14 614 6842 42 842 8710 10 710
G5 0176 76 176 0265 65 265 1931 31 931 3784 84 784 7403 03 403 7804 04 804
G6 333 33 333 795 95 795 896 96 896
G7 12 12 12 28 28 28 71 71 71 75 75 75
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 13/10/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 11/10/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 11QH 14QH 4QH
DB 20823 23 823
G1 08394 94 394
G2 17392 92 392 35179 79 179
G3 21144 44 144 36922 22 922 48578 78 578 59291 91 291 59391 91 391 89387 87 387
G4 0266 66 266 4145 45 145 5004 04 004 7744 44 744
G5 0126 26 126 0785 85 785 2542 42 542 3429 29 429 3715 15 715 8823 23 823
G6 276 76 276 613 13 613 994 94 994
G7 26 26 26 45 45 45 71 71 71 77 77 77
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 06/10/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 04/10/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 10QS 12QS 3QS
DB 96331 31 331
G1 53485 85 485
G2 13496 96 496 55959 59 959
G3 05285 85 285 17176 76 176 19790 90 790 23649 49 649 26088 88 088 63136 36 136
G4 1599 99 599 1957 57 957 3708 08 708 4458 58 458
G5 2221 21 221 2549 49 549 3116 16 116 6304 04 304 6982 82 982 9456 56 456
G6 238 38 238 423 23 423 678 78 678
G7 38 38 38 39 39 39 84 84 84 98 98 98
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 29/09/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 27/09/2020
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

KQXSMB Thứ 2 - Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 2 của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 18h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMB Thứ 2 ngày 12/04/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số Hà Nội, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số Hà Nội sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 12/04/2020.

Chuyên mục XSMB Thứ 2 có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Bắc được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Bắc Thứ 2 – XSMB Thứ 2 giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Bắc vào ngày Thứ 2, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác bạch thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

 

Sau 18h mỗi Thứ 2 hàng tuần thì kết quả xổ số miền bắc Thứ 2, viết tắt là XSMB Thứ 2 đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ trúng cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMB Thứ 2 của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 

Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền bắc hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào.Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi trúng thưởng XSMB Thứ 2

Cơ cấu giải thưởng của XSMB Thứ 2

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải năm: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Bắc Thứ 2

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMB Thứ 2 là 30 ngày kể từ ngày trúng thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người trúng chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng trúng giải xổ số miền Bắc Thứ 2 cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng trúng trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng trúng giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Nam đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng trúng giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng trúng thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Bắc XSMB Thứ 2

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người trúng thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn trúng thưởng xổ số miền Bắc Thứ 2 – XSMB Thứ 2. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang