XSMB Thứ 2 - Kết quả Xổ Số Miền Bắc Thứ 2 | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 11CN 5CN 8CN
DB 99817 17 817
G1 69356 56 356
G2 37870 70 870 53268 68 268
G3 64009 09 009 75190 90 190 78289 89 289 80249 49 249 86212 12 212 95157 57 157
G4 0265 65 265 0621 21 621 6853 53 853 9077 77 077
G5 0004 04 004 0210 10 210 5104 04 104 5178 78 178 8241 41 241 9850 50 850
G6 135 35 135 170 70 170 377 77 377
G7 23 23 23 42 42 42 70 70 70 92 92 92
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 18/02/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 16/02/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 12CV 13CV 1CV
DB 96045 45 045
G1 92206 06 206
G2 82719 19 719 89221 21 221
G3 00378 78 378 04857 57 857 14462 62 462 44460 60 460 78077 77 077 93384 84 384
G4 5196 96 196 5402 02 402 7398 98 398 7559 59 559
G5 0578 78 578 2101 01 101 5076 76 076 6102 02 102 7326 26 326 7441 41 441
G6 097 97 097 225 25 225 784 84 784
G7 64 64 64 69 69 69 83 83 83 99 99 99
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 11/02/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 09/02/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 12BE 1BE 9BE
DB 63107 07 107
G1 48878 78 878
G2 90850 50 850 97357 57 357
G3 05925 25 925 18199 99 199 21479 79 479 39211 11 211 78449 49 449 87578 78 578
G4 2373 73 373 2791 91 791 4644 44 644 5188 88 188
G5 2525 25 525 4211 11 211 5099 99 099 7549 49 549 9407 07 407 9737 37 737
G6 009 09 009 500 00 500 611 11 611
G7 30 30 30 68 68 68 85 85 85 97 97 97
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 04/02/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 02/02/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB
DB
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 28/01/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 26/01/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 13BR 2BR 9BR
DB 12850 50 850
G1 03659 59 659
G2 17297 97 297 26439 39 439
G3 27533 33 533 38041 41 041 54163 63 163 59665 65 665 65497 97 497 78672 72 672
G4 0819 19 819 5524 24 524 9011 11 011 9951 51 951
G5 0196 96 196 2308 08 308 2832 32 832 6409 09 409 9272 72 272 9319 19 319
G6 148 48 148 476 76 476 820 20 820
G7 13 13 13 37 37 37 44 44 44 85 85 85
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 21/01/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 19/01/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 12BZ 15BZ 9BZ
DB 41244 44 244
G1 61359 59 359
G2 02004 04 004 72103 03 103
G3 14156 56 156 27571 71 571 28307 07 307 38414 14 414 65092 92 092 88749 49 749
G4 3784 84 784 4464 64 464 7828 28 828 9615 15 615
G5 0174 74 174 1042 42 042 1657 57 657 1906 06 906 6267 67 267 9037 37 037
G6 043 43 043 637 37 637 807 07 807
G7 11 11 11 20 20 20 46 46 46 51 51 51
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 14/01/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 12/01/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 1AH 5AH 6AH
DB 14012 12 012
G1 27116 16 116
G2 49045 45 045 61784 84 784
G3 02069 69 069 05472 72 472 18025 25 025 52027 27 027 85323 23 323 87635 35 635
G4 4443 43 443 5494 94 494 5546 46 546 8159 59 159
G5 3006 06 006 3570 70 570 4947 47 947 5634 34 634 7014 14 014 9544 44 544
G6 316 16 316 638 38 638 684 84 684
G7 10 10 10 23 23 23 77 77 77 89 89 89
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 07/01/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 05/01/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 10AR 14AR 8AR
DB 18988 88 988
G1 48668 68 668
G2 35657 57 657 47991 91 991
G3 03454 54 454 03994 94 994 18820 20 820 19040 40 040 47883 83 883 74008 08 008
G4 1917 17 917 2118 18 118 3015 15 015 7345 45 345
G5 1429 29 429 1707 07 707 3105 05 105 4545 45 545 7201 01 201 7360 60 360
G6 319 19 319 411 11 411 577 77 577
G7 06 06 06 22 22 22 61 61 61 81 81 81
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 31/12/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 29/12/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 14ZY 5ZY 8ZY
DB 70724 24 724
G1 59175 75 175
G2 43469 69 469 66412 12 412
G3 25035 35 035 27602 02 602 27929 29 929 38312 12 312 39603 03 603 44244 44 244
G4 3435 35 435 4191 91 191 7196 96 196 9701 01 701
G5 0326 26 326 0894 94 894 1451 51 451 3860 60 860 8284 84 284 9602 02 602
G6 027 27 027 404 04 404 974 74 974
G7 07 07 07 15 15 15 52 52 52 76 76 76
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 24/12/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 22/12/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 15ZQ 3ZQ 5ZQ
DB 28068 68 068
G1 81159 59 159
G2 03897 97 897 61513 13 513
G3 23690 90 690 31960 60 960 42853 53 853 84663 63 663 86579 79 579 87854 54 854
G4 0530 30 530 2222 22 222 4296 96 296 8323 23 323
G5 4141 41 141 5461 61 461 7155 55 155 9110 10 110 9540 40 540 9874 74 874
G6 301 01 301 339 39 339 738 38 738
G7 19 19 19 48 48 48 49 49 49 73 73 73
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 17/12/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 15/12/2019
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Bắc

 1. Lịch mở thưởng

  • Thứ Hai: xổ số Thủ đô Hà Nội
  • Thứ Ba: xổ số Quảng Ninh
  • Thứ Tư: xổ số Bắc Ninh
  • Thứ Năm: xổ số Thủ đô Hà Nội
  • Thứ Sáu: xổ số Hải Phòng
  • Thứ Bảy: xổ số Nam Định
  • Chủ Nhật: xổ số Thái Bình
  • Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h15' hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật tại Trường quay S4- Đài TH KTS VTC, 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 2. Cơ cấu giải thưởng

  • Vé số truyền thống miền Bắc phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Có tổng cộng 81.150 giải thưởng.
  • Kết quả xổ số miền Bắc có 8 giải (từ giải Đặc Biệt đến giải Bảy) bao gồm 27 dãy số, tương đương với 27 lần quay thưởng.
Giải thưởngTiền thưởng
(VNĐ)
Số lượng g.thưởngTổng giá trị
g.thưởng (VNĐ)
Giải ĐB 200.000.000 15 3.000.000.000
Giải Nhất 20.000.000 15 300.000.000
Giải Nhì 5.000.000 30 150.000.000
Giải Ba 2.000.000 90 180.000.000
Giải Tư 400.000 600 240.000.000
Giải Năm 200.000 900 180.000.000
Giải Sáu 100.000 4.500 450.000.000
Giải Bảy 40.000 60.000 2.400.000.000
Đầu trang