XSMB Chủ Nhật - Kết quả Xổ Số Miền Bắc KQXSMB Chủ Nhật | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Thái Bình
Mã ĐB 13SF 6SF 7SF
DB 97301 01 301
G1 24276 76 276
G2 41864 64 864 95944 44 944
G3 00382 82 382 13700 00 700 15165 65 165 35261 61 261 66796 96 796 93422 22 422
G4 2638 38 638 3572 72 572 4725 25 725 6146 46 146
G5 2935 35 935 4529 29 529 7546 46 546 8808 08 808 9142 42 142 9392 92 392
G6 307 07 307 578 78 578 780 80 780
G7 13 13 13 19 19 19 30 30 30 71 71 71
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Thái Bình,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 26/08/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 24/08/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Thái Bình
Mã ĐB 2RP 8RP 9RP
DB 07111 11 111
G1 64084 84 084
G2 44180 80 180 81079 79 079
G3 06901 01 901 25723 23 723 43696 96 696 48672 72 672 57163 63 163 92297 97 297
G4 2746 46 746 3309 09 309 8103 03 103 9765 65 765
G5 1578 78 578 2965 65 965 4670 70 670 4865 65 865 5422 22 422 6545 45 545
G6 207 07 207 420 20 420 711 11 711
G7 09 09 09 18 18 18 47 47 47 53 53 53
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Thái Bình,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 19/08/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 17/08/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Thái Bình
Mã ĐB 11RF 5RF 9RF
DB 86376 76 376
G1 93984 84 984
G2 21586 86 586 64638 38 638
G3 18135 35 135 44672 72 672 49481 81 481 74832 32 832 78874 74 874 85628 28 628
G4 2208 08 208 5131 31 131 5305 05 305 8065 65 065
G5 1343 43 343 3827 27 827 3869 69 869 4036 36 036 4934 34 934 8584 84 584
G6 041 41 041 175 75 175 272 72 272
G7 26 26 26 50 50 50 87 87 87 92 92 92
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Thái Bình,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 12/08/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 10/08/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Thái Bình
Mã ĐB 11QM 13QM 3QM
DB 63132 32 132
G1 73770 70 770
G2 24905 05 905 87481 81 481
G3 08644 44 644 24941 41 941 65364 64 364 78978 78 978 86252 52 252 93306 06 306
G4 3687 87 687 7239 39 239 7829 29 829 9573 73 573
G5 0678 78 678 4853 53 853 7810 10 810 7912 12 912 9094 94 094 9237 37 237
G6 254 54 254 889 89 889 925 25 925
G7 31 31 31 32 32 32 52 52 52 75 75 75
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Thái Bình,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 05/08/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 03/08/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Thái Bình
Mã ĐB 10QD 14QD 4QD
DB 59008 08 008
G1 46054 54 054
G2 27425 25 425 31871 71 871
G3 00756 56 756 15252 52 252 40724 24 724 70413 13 413 83952 52 952 87149 49 149
G4 5269 69 269 7791 91 791 8592 92 592 8735 35 735
G5 1631 31 631 2578 78 578 4144 44 144 5869 69 869 6488 88 488 7283 83 283
G6 069 69 069 592 92 592 730 30 730
G7 11 11 11 16 16 16 30 30 30 93 93 93
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Thái Bình,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 29/07/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 27/07/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Thái Bình
Mã ĐB 13PK 3PK 5PK
DB 50545 45 545
G1 35760 60 760
G2 05828 28 828 38375 75 375
G3 08569 69 569 17955 55 955 26517 17 517 53971 71 971 72064 64 064 81222 22 222
G4 1342 42 342 5724 24 724 9773 73 773 9782 82 782
G5 3710 10 710 4696 96 696 4773 73 773 7032 32 032 8444 44 444 9522 22 522
G6 803 03 803 845 45 845 983 83 983
G7 47 47 47 54 54 54 92 92 92 99 99 99
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Thái Bình,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 22/07/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 20/07/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Thái Bình
Mã ĐB 10PB 11PB 8PB
DB 29202 02 202
G1 81626 26 626
G2 10101 01 101 87665 65 665
G3 01770 70 770 75546 46 546 81655 55 655 85276 76 276 85825 25 825 89053 53 053
G4 0537 37 537 5604 04 604 9123 23 123 9220 20 220
G5 0525 25 525 2210 10 210 2474 74 474 6468 68 468 8912 12 912 9382 82 382
G6 114 14 114 500 00 500 934 34 934
G7 05 05 05 08 08 08 26 26 26 73 73 73
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Thái Bình,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 15/07/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 13/07/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Thái Bình
Mã ĐB 11NF 13NF 3NF
DB 95705 05 705
G1 34865 65 865
G2 21976 76 976 96895 95 895
G3 08515 15 515 23483 83 483 24155 55 155 57126 26 126 67229 29 229 79646 46 646
G4 3182 82 182 4936 36 936 7723 23 723 8775 75 775
G5 4323 23 323 4487 87 487 4948 48 948 5882 82 882 6624 24 624 8314 14 314
G6 236 36 236 372 72 372 650 50 650
G7 39 39 39 41 41 41 65 65 65 70 70 70
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Thái Bình,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 08/07/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 06/07/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Thái Bình
Mã ĐB 13MK 4MK 9MK
DB 73622 22 622
G1 92650 50 650
G2 26723 23 723 27142 42 142
G3 15334 34 334 17143 43 143 61489 89 489 67021 21 021 80839 39 839 97804 04 804
G4 2348 48 348 2831 31 831 5577 77 577 6146 46 146
G5 3067 67 067 3374 74 374 3414 14 414 4230 30 230 4650 50 650 9699 99 699
G6 586 86 586 995 95 995 997 97 997
G7 01 01 01 42 42 42 77 77 77 94 94 94
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Thái Bình,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 01/07/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 29/06/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Thái Bình
Mã ĐB 13MB 14MB 7MB
DB 84095 95 095
G1 36484 84 484
G2 39519 19 519 47726 26 726
G3 17507 07 507 23557 57 557 37216 16 216 41739 39 739 42208 08 208 80379 79 379
G4 1757 57 757 3591 91 591 4133 33 133 8107 07 107
G5 1219 19 219 1405 05 405 4452 52 452 5333 33 333 7053 53 053 8596 96 596
G6 015 15 015 121 21 121 892 92 892
G7 00 00 00 12 12 12 17 17 17 60 60 60
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Thái Bình,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 24/06/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 22/06/2019
 1. 3
 2. 4
 3. 5
 4. 6
 5. 7

KQXSMB Chủ Nhật - Kết quả xổ số miền Bắc Chủ Nhật của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 18h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMB Chủ Nhật ngày 12/04/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số Hà Nội, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số Hà Nội sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 12/04/2020.

Chuyên mục XSMB Chủ Nhật có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Bắc được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Bắc Chủ Nhật – XSMB Chủ Nhật giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Bắc vào ngày Chủ Nhật, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác bạch thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

 

Sau 18h mỗi Chủ Nhật hàng tuần thì kết quả xổ số miền bắc Chủ Nhật, viết tắt là XSMB Chủ Nhật đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ trúng cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMB Chủ Nhật của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 

Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền bắc hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào.Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi trúng thưởng XSMB Chủ Nhật

Cơ cấu giải thưởng của XSMB Chủ Nhật

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải năm: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Bắc Chủ Nhật

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMB Chủ Nhật là 30 ngày kể từ ngày trúng thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người trúng chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng trúng giải xổ số miền Bắc Chủ Nhật cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng trúng trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng trúng giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Nam đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng trúng giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng trúng thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Bắc XSMB Chủ Nhật

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người trúng thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn trúng thưởng xổ số miền Bắc Chủ Nhật – XSMB Chủ Nhật. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang