XSMB Chủ Nhật - Kết quả Xổ Số Miền Bắc KQXSMB Chủ Nhật | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Thái Bình
Mã ĐB 13XL 1XL 3XL
DB 40911 11 911
G1 97704 04 704
G2 75235 35 235 79238 38 238
G3 22945 45 945 35434 34 434 47724 24 724 58364 64 364 63409 09 409 76412 12 412
G4 1325 25 325 2794 94 794 9374 74 374 9547 47 547
G5 0044 44 044 0160 60 160 1744 44 744 4093 93 093 4274 74 274 8784 84 784
G6 403 03 403 477 77 477 729 29 729
G7 11 11 11 17 17 17 20 20 20 90 90 90
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Thái Bình,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 04/11/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 02/11/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Thái Bình
Mã ĐB 2XC 3XC 5XC
DB 24116 16 116
G1 31797 97 797
G2 06489 89 489 11033 33 033
G3 21197 97 197 33189 89 189 38368 68 368 42823 23 823 73511 11 511 75414 14 414
G4 1593 93 593 5139 39 139 6163 63 163 6498 98 498
G5 1922 22 922 2049 49 049 2684 84 684 4700 00 700 5661 61 661 8246 46 246
G6 160 60 160 334 34 334 991 91 991
G7 02 02 02 26 26 26 28 28 28 49 49 49
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Thái Bình,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 28/10/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 26/10/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Thái Bình
Mã ĐB 14VQ 15VQ 5VQ
DB 23749 49 749
G1 48495 95 495
G2 72788 88 788 89676 76 676
G3 09171 71 171 15073 73 073 27643 43 643 34992 92 992 35175 75 175 95947 47 947
G4 1450 50 450 5943 43 943 6813 13 813 8417 17 417
G5 1631 31 631 1819 19 819 2935 35 935 2968 68 968 5960 60 960 6261 61 261
G6 478 78 478 574 74 574 696 96 696
G7 00 00 00 17 17 17 47 47 47 86 86 86
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Thái Bình,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 21/10/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 19/10/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Thái Bình
Mã ĐB 11VG 8VG 9VG
DB 75348 48 348
G1 81461 61 461
G2 00843 43 843 56878 78 878
G3 11022 22 022 45783 83 783 50537 37 537 57796 96 796 88492 92 492 90824 24 824
G4 0635 35 635 1293 93 293 5671 71 671 8823 23 823
G5 3244 44 244 5836 36 836 5977 77 977 7300 00 300 8591 91 591 8781 81 781
G6 554 54 554 662 62 662 987 87 987
G7 24 24 24 34 34 34 70 70 70 81 81 81
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Thái Bình,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 14/10/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 12/10/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Thái Bình
Mã ĐB 14UT 1UT 4UT
DB 24275 75 275
G1 61941 41 941
G2 03566 66 566 31129 29 129
G3 03222 22 222 03794 94 794 11440 40 440 34882 82 882 36335 35 335 46930 30 930
G4 4604 04 604 5867 67 867 6978 78 978 8792 92 792
G5 0588 88 588 1212 12 212 2330 30 330 2577 77 577 3491 91 491 6663 63 663
G6 360 60 360 556 56 556 726 26 726
G7 14 14 14 24 24 24 49 49 49 56 56 56
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Thái Bình,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 07/10/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 05/10/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Thái Bình
Mã ĐB 13UL 4UL 6UL
DB 37124 24 124
G1 23134 34 134
G2 04986 86 986 14136 36 136
G3 02258 58 258 37580 80 580 40788 88 788 44039 39 039 59659 59 659 65270 70 270
G4 2721 21 721 5543 43 543 6062 62 062 9480 80 480
G5 5533 33 533 6329 29 329 6681 81 681 7152 52 152 9462 62 462 9709 09 709
G6 494 94 494 684 84 684 885 85 885
G7 35 35 35 43 43 43 68 68 68 72 72 72
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Thái Bình,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 30/09/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 28/09/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Thái Bình
Mã ĐB 13UC 6UC 7UC
DB 03074 74 074
G1 25607 07 607
G2 01518 18 518 77712 12 712
G3 14079 79 079 25068 68 068 32786 86 786 33592 92 592 80170 70 170 91388 88 388
G4 0001 01 001 2504 04 504 9172 72 172 9508 08 508
G5 2369 69 369 2438 38 438 5478 78 478 6043 43 043 6310 10 310 8892 92 892
G6 286 86 286 705 05 705 883 83 883
G7 02 02 02 05 05 05 70 70 70 94 94 94
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Thái Bình,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 23/09/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 21/09/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Thái Bình
Mã ĐB 15TN 3TN 8TN
DB 42303 03 303
G1 57562 62 562
G2 02519 19 519 07032 32 032
G3 00379 79 379 18228 28 228 21265 65 265 52511 11 511 62510 10 510 92646 46 646
G4 1039 39 039 5596 96 596 7856 56 856 9868 68 868
G5 2429 29 429 4374 74 374 5463 63 463 5588 88 588 5673 73 673 7797 97 797
G6 648 48 648 687 87 687 961 61 961
G7 12 12 12 42 42 42 88 88 88 89 89 89
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Thái Bình,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 16/09/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 14/09/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Thái Bình
Mã ĐB 2TE 4TE 9TE
DB 44868 68 868
G1 77679 79 679
G2 63505 05 505 91051 51 051
G3 32727 27 727 46783 83 783 51695 95 695 83163 63 163 87214 14 214 91238 38 238
G4 3882 82 882 4597 97 597 6596 96 596 7222 22 222
G5 0530 30 530 2585 85 585 3853 53 853 5563 63 563 7148 48 148 9528 28 528
G6 279 79 279 491 91 491 997 97 997
G7 00 00 00 02 02 02 13 13 13 23 23 23
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Thái Bình,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 09/09/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 07/09/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Thái Bình
Mã ĐB 2SP 3SP 5SP
DB 61697 97 697
G1 26468 68 468
G2 16660 60 660 81453 53 453
G3 14662 62 662 18193 93 193 23224 24 224 49029 29 029 52136 36 136 65449 49 449
G4 0077 77 077 0169 69 169 1995 95 995 5234 34 234
G5 1993 93 993 4318 18 318 4562 62 562 4618 18 618 5097 97 097 6628 28 628
G6 564 64 564 675 75 675 685 85 685
G7 19 19 19 31 31 31 77 77 77 84 84 84
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Thái Bình,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 02/09/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 31/08/2019
 1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6

KQXSMB Chủ Nhật - Kết quả xổ số miền Bắc Chủ Nhật của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 18h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMB Chủ Nhật ngày 12/04/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số Hà Nội, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số Hà Nội sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 12/04/2020.

Chuyên mục XSMB Chủ Nhật có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Bắc được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Bắc Chủ Nhật – XSMB Chủ Nhật giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Bắc vào ngày Chủ Nhật, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác bạch thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

 

Sau 18h mỗi Chủ Nhật hàng tuần thì kết quả xổ số miền bắc Chủ Nhật, viết tắt là XSMB Chủ Nhật đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ trúng cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMB Chủ Nhật của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 

Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền bắc hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào.Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi trúng thưởng XSMB Chủ Nhật

Cơ cấu giải thưởng của XSMB Chủ Nhật

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải năm: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Bắc Chủ Nhật

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMB Chủ Nhật là 30 ngày kể từ ngày trúng thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người trúng chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng trúng giải xổ số miền Bắc Chủ Nhật cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng trúng trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng trúng giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Nam đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng trúng giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng trúng thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Bắc XSMB Chủ Nhật

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người trúng thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn trúng thưởng xổ số miền Bắc Chủ Nhật – XSMB Chủ Nhật. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang