XSMB Chủ Nhật - Kết quả Xổ Số Miền Bắc KQXSMB Chủ Nhật | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Thái Bình
Mã ĐB 10AB 4AB 8AB
DB 90880 80 880
G1 20246 46 246
G2 07376 76 376 98111 11 111
G3 00440 40 440 01090 90 090 11569 69 569 36569 69 569 41981 81 981 60558 58 558
G4 1044 44 044 2615 15 615 3860 60 860 4242 42 242
G5 2159 59 159 3935 35 935 4131 31 131 5129 29 129 5420 20 420 9608 08 608
G6 486 86 486 938 38 938 957 57 957
G7 08 08 08 24 24 24 53 53 53 65 65 65
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Thái Bình,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 13/01/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 11/01/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Thái Bình
Mã ĐB 10AK 13AK 7AK
DB 45721 21 721
G1 49581 81 581
G2 05073 73 073 90193 93 193
G3 06164 64 164 28749 49 749 48288 88 288 57956 56 956 65170 70 170 80064 64 064
G4 5266 66 266 8994 94 994 8995 95 995 9855 55 855
G5 3908 08 908 4959 59 959 5754 54 754 7212 12 212 9573 73 573 9974 74 974
G6 162 62 162 636 36 636 829 29 829
G7 00 00 00 43 43 43 47 47 47 82 82 82
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Thái Bình,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 06/01/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 04/01/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Thái Bình
Mã ĐB 11AS 13AS 2AS
DB 31701 01 701
G1 22760 60 760
G2 35026 26 026 49305 05 305
G3 04092 92 092 08896 96 896 27263 63 263 38407 07 407 72704 04 704 90866 66 866
G4 0816 16 816 1255 55 255 1593 93 593 4711 11 711
G5 3001 01 001 4328 28 328 4860 60 860 6425 25 425 6844 44 844 8120 20 120
G6 181 81 181 527 27 527 599 99 599
G7 51 51 51 52 52 52 55 55 55 85 85 85
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Thái Bình,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 30/12/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 28/12/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Thái Bình
Mã ĐB 10ZX 11ZX 12ZX
DB 43242 42 242
G1 56186 86 186
G2 16829 29 829 17344 44 344
G3 03781 81 781 46970 70 970 48229 29 229 77898 98 898 79350 50 350 87189 89 189
G4 5350 50 350 6333 33 333 7401 01 401 9169 69 169
G5 0459 59 459 2296 96 296 3226 26 226 4924 24 924 5870 70 870 9308 08 308
G6 080 80 080 626 26 626 963 63 963
G7 12 12 12 13 13 13 53 53 53 80 80 80
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Thái Bình,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 23/12/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 21/12/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Thái Bình
Mã ĐB 12ZP 13ZP 14ZP
DB 20806 06 806
G1 49281 81 281
G2 43508 08 508 65901 01 901
G3 27794 94 794 31813 13 813 38051 51 051 45658 58 658 50868 68 868 79741 41 741
G4 0827 27 827 2936 36 936 4072 72 072 4375 75 375
G5 2614 14 614 2627 27 627 5104 04 104 7132 32 132 7376 76 376 9802 02 802
G6 712 12 712 856 56 856 995 95 995
G7 06 06 06 25 25 25 53 53 53 97 97 97
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Thái Bình,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 16/12/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 14/12/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Thái Bình
Mã ĐB 10ZF 15ZF 9ZF
DB 70840 40 840
G1 48639 39 639
G2 53586 86 586 81448 48 448
G3 03325 25 325 19956 56 956 25150 50 150 37619 19 619 39976 76 976 83500 00 500
G4 3729 29 729 6592 92 592 6944 44 944 9163 63 163
G5 2290 90 290 2549 49 549 2566 66 566 6178 78 178 6867 67 867 8639 39 639
G6 164 64 164 169 69 169 754 54 754
G7 12 12 12 42 42 42 77 77 77 96 96 96
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Thái Bình,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 09/12/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 07/12/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Thái Bình
Mã ĐB 1YV 6YV 7YV
DB 57187 87 187
G1 78389 89 389
G2 22048 48 048 97259 59 259
G3 34726 26 726 37561 61 561 52732 32 732 74432 32 432 78520 20 520 79362 62 362
G4 4782 82 782 7108 08 108 8427 27 427 9098 98 098
G5 5680 80 680 6080 80 080 6221 21 221 7434 34 434 7757 57 757 8978 78 978
G6 015 15 015 023 23 023 961 61 961
G7 18 18 18 61 61 61 69 69 69 90 90 90
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Thái Bình,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 02/12/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 30/11/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Thái Bình
Mã ĐB 14YN 5YN 7YN
DB 31742 42 742
G1 79883 83 883
G2 79627 27 627 88824 24 824
G3 10973 73 973 49713 13 713 64237 37 237 70550 50 550 76313 13 313 90203 03 203
G4 0739 39 739 1241 41 241 8876 76 876 9140 40 140
G5 2341 41 341 3650 50 650 8578 78 578 9079 79 079 9172 72 172 9565 65 565
G6 306 06 306 365 65 365 443 43 443
G7 36 36 36 55 55 55 77 77 77 91 91 91
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Thái Bình,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 25/11/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 23/11/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Thái Bình
Mã ĐB 14YE 4YE 9YE
DB 25000 00 000
G1 39087 87 087
G2 11213 13 213 99168 68 168
G3 23575 75 575 40981 81 981 41624 24 624 59821 21 821 63521 21 521 82229 29 229
G4 5371 71 371 5652 52 652 6693 93 693 7917 17 917
G5 0813 13 813 1863 63 863 3971 71 971 6242 42 242 8643 43 643 9675 75 675
G6 058 58 058 586 86 586 930 30 930
G7 01 01 01 02 02 02 07 07 07 71 71 71
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Thái Bình,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 18/11/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 16/11/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Thái Bình
Mã ĐB 14XT 5XT 6XT
DB 23310 10 310
G1 27335 35 335
G2 69710 10 710 90559 59 559
G3 01833 33 833 51348 48 348 53428 28 428 54321 21 321 93126 26 126 94433 33 433
G4 0985 85 985 1956 56 956 5391 91 391 9244 44 244
G5 2540 40 540 6058 58 058 6647 47 647 6802 02 802 8508 08 508 9893 93 893
G6 205 05 205 549 49 549 969 69 969
G7 33 33 33 55 55 55 57 57 57 70 70 70
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Thái Bình,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 11/11/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 09/11/2019
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

KQXSMB Chủ Nhật - Kết quả xổ số miền Bắc Chủ Nhật của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 18h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMB Chủ Nhật ngày 12/04/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số Hà Nội, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số Hà Nội sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 12/04/2020.

Chuyên mục XSMB Chủ Nhật có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Bắc được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Bắc Chủ Nhật – XSMB Chủ Nhật giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Bắc vào ngày Chủ Nhật, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác bạch thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

 

Sau 18h mỗi Chủ Nhật hàng tuần thì kết quả xổ số miền bắc Chủ Nhật, viết tắt là XSMB Chủ Nhật đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ trúng cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMB Chủ Nhật của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 

Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền bắc hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào.Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi trúng thưởng XSMB Chủ Nhật

Cơ cấu giải thưởng của XSMB Chủ Nhật

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải năm: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Bắc Chủ Nhật

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMB Chủ Nhật là 30 ngày kể từ ngày trúng thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người trúng chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng trúng giải xổ số miền Bắc Chủ Nhật cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng trúng trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng trúng giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Nam đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng trúng giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng trúng thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Bắc XSMB Chủ Nhật

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người trúng thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn trúng thưởng xổ số miền Bắc Chủ Nhật – XSMB Chủ Nhật. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang