XSMB Chủ Nhật - Kết quả Xổ Số Miền Bắc KQXSMB Chủ Nhật | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Thái Bình
Mã ĐB 4EX 5EX 9EX
DB 46024 24 024
G1 31360 60 360
G2 27853 53 853 46433 33 433
G3 02095 95 095 12422 22 422 29276 76 276 39119 19 119 44500 00 500 97952 52 952
G4 0613 13 613 2813 13 813 8135 35 135 9527 27 527
G5 0272 72 272 0658 58 658 1434 34 434 4104 04 104 7369 69 369 9922 22 922
G6 191 91 191 310 10 310 917 17 917
G7 08 08 08 09 09 09 48 48 48 87 87 87
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Thái Bình,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 23/03/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 21/03/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Thái Bình
Mã ĐB 10DF 13DF 8DF
DB 18901 01 901
G1 74415 15 415
G2 20773 73 773 31161 61 161
G3 06937 37 937 12636 36 636 23514 14 514 49186 86 186 55646 46 646 73046 46 046
G4 1400 00 400 5832 32 832 7684 84 684 8251 51 251
G5 2124 24 124 2988 88 988 3514 14 514 4015 15 015 5471 71 471 7120 20 120
G6 156 56 156 530 30 530 898 98 898
G7 10 10 10 18 18 18 24 24 24 85 85 85
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Thái Bình,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 16/03/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 14/03/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Thái Bình
Mã ĐB 11DP 12DP 3DP
DB 55060 60 060
G1 09692 92 692
G2 33557 57 557 35242 42 242
G3 05394 94 394 31610 10 610 46002 02 002 84377 77 377 84921 21 921 85243 43 243
G4 1585 85 585 1640 40 640 1848 48 848 6292 92 292
G5 0129 29 129 2735 35 735 2765 65 765 4543 43 543 8722 22 722 9995 95 995
G6 055 55 055 185 85 185 461 61 461
G7 03 03 03 33 33 33 53 53 53 73 73 73
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Thái Bình,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 09/03/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 07/03/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Thái Bình
Mã ĐB 12DX 14DX 4DX
DB 04635 35 635
G1 24477 77 477
G2 48155 55 155 92504 04 504
G3 01218 18 218 09416 16 416 38877 77 877 91788 88 788 92449 49 449 96646 46 646
G4 3072 72 072 3669 69 669 3689 89 689 7911 11 911
G5 0708 08 708 1715 15 715 2609 09 609 5013 13 013 7401 01 401 9860 60 860
G6 062 62 062 672 72 672 747 47 747
G7 18 18 18 19 19 19 30 30 30 81 81 81
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Thái Bình,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 02/03/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 29/02/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Thái Bình
Mã ĐB 7CF 8CF 9CF
DB 36144 44 144
G1 93004 04 004
G2 25702 02 702 82940 40 940
G3 02375 75 375 08697 97 697 17003 03 003 31608 08 608 74878 78 878 98769 69 769
G4 2857 57 857 5161 61 161 6520 20 520 8407 07 407
G5 2068 68 068 3226 26 226 5063 63 063 5776 76 776 7871 71 871 8275 75 275
G6 765 65 765 777 77 777 975 75 975
G7 24 24 24 38 38 38 42 42 42 73 73 73
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Thái Bình,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 24/02/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 22/02/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Thái Bình
Mã ĐB 10CP 11CP 12CP
DB 00776 76 776
G1 68932 32 932
G2 60349 49 349 63294 94 294
G3 01367 67 367 71089 89 089 80589 89 589 85984 84 984 91023 23 023 96456 56 456
G4 1393 93 393 1433 33 433 2223 23 223 6940 40 940
G5 0954 54 954 4795 95 795 5073 73 073 6977 77 977 7978 78 978 9081 81 081
G6 205 05 205 437 37 437 904 04 904
G7 49 49 49 51 51 51 75 75 75 92 92 92
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Thái Bình,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 17/02/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 15/02/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Thái Bình
Mã ĐB 12CX 14CX 1CX
DB 60347 47 347
G1 72943 43 943
G2 52500 00 500 63708 08 708
G3 02094 94 094 09823 23 823 14561 61 561 28839 39 839 29081 81 081 44851 51 851
G4 1068 68 068 5015 15 015 7678 78 678 8660 60 660
G5 0871 71 871 4766 66 766 6409 09 409 8217 17 217 8747 47 747 8892 92 892
G6 017 17 017 373 73 373 543 43 543
G7 04 04 04 48 48 48 78 78 78 87 87 87
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Thái Bình,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 10/02/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 08/02/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Thái Bình
Mã ĐB 11BF 3BF 9BF
DB 79434 34 434
G1 49618 18 618
G2 18958 58 958 79266 66 266
G3 39118 18 118 45763 63 763 62473 73 473 69538 38 538 77596 96 596 83553 53 553
G4 7192 92 192 7410 10 410 7416 16 416 9310 10 310
G5 0521 21 521 2805 05 805 3692 92 692 4072 72 072 6230 30 230 9192 92 192
G6 581 81 581 740 40 740 750 50 750
G7 11 11 11 38 38 38 40 40 40 89 89 89
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Thái Bình,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 03/02/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 01/02/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Thái Bình
Mã ĐB
DB
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Thái Bình,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 27/01/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 25/01/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Thái Bình
Mã ĐB 12BS 1BS 7BS
DB 70921 21 921
G1 78137 37 137
G2 09836 36 836 52621 21 621
G3 25062 62 062 29639 39 639 49174 74 174 50650 50 650 72434 34 434 72551 51 551
G4 0811 11 811 1724 24 724 2521 21 521 2876 76 876
G5 1224 24 224 2216 16 216 4705 05 705 5371 71 371 5372 72 372 6946 46 946
G6 228 28 228 392 92 392 939 39 939
G7 11 11 11 23 23 23 34 34 34 95 95 95
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Thái Bình,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 20/01/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 18/01/2020
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

KQXSMB Chủ Nhật - Kết quả xổ số miền Bắc Chủ Nhật của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 18h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMB Chủ Nhật ngày 12/04/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số Hà Nội, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số Hà Nội sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 12/04/2020.

Chuyên mục XSMB Chủ Nhật có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Bắc được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Bắc Chủ Nhật – XSMB Chủ Nhật giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Bắc vào ngày Chủ Nhật, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác bạch thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

 

Sau 18h mỗi Chủ Nhật hàng tuần thì kết quả xổ số miền bắc Chủ Nhật, viết tắt là XSMB Chủ Nhật đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ trúng cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMB Chủ Nhật của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 

Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền bắc hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào.Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi trúng thưởng XSMB Chủ Nhật

Cơ cấu giải thưởng của XSMB Chủ Nhật

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải năm: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Bắc Chủ Nhật

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMB Chủ Nhật là 30 ngày kể từ ngày trúng thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người trúng chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng trúng giải xổ số miền Bắc Chủ Nhật cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng trúng trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng trúng giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Nam đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng trúng giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng trúng thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Bắc XSMB Chủ Nhật

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người trúng thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn trúng thưởng xổ số miền Bắc Chủ Nhật – XSMB Chủ Nhật. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang