XSMB Chủ Nhật - Kết quả Xổ Số Miền Bắc Chủ Nhật | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Thái Bình
Mã ĐB 10CP 11CP 12CP
DB 00776 76 776
G1 68932 32 932
G2 60349 49 349 63294 94 294
G3 01367 67 367 71089 89 089 80589 89 589 85984 84 984 91023 23 023 96456 56 456
G4 1393 93 393 1433 33 433 2223 23 223 6940 40 940
G5 0954 54 954 4795 95 795 5073 73 073 6977 77 977 7978 78 978 9081 81 081
G6 205 05 205 437 37 437 904 04 904
G7 49 49 49 51 51 51 75 75 75 92 92 92
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Thái Bình,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 17/02/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 15/02/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Thái Bình
Mã ĐB 12CX 14CX 1CX
DB 60347 47 347
G1 72943 43 943
G2 52500 00 500 63708 08 708
G3 02094 94 094 09823 23 823 14561 61 561 28839 39 839 29081 81 081 44851 51 851
G4 1068 68 068 5015 15 015 7678 78 678 8660 60 660
G5 0871 71 871 4766 66 766 6409 09 409 8217 17 217 8747 47 747 8892 92 892
G6 017 17 017 373 73 373 543 43 543
G7 04 04 04 48 48 48 78 78 78 87 87 87
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Thái Bình,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 10/02/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 08/02/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Thái Bình
Mã ĐB 11BF 3BF 9BF
DB 79434 34 434
G1 49618 18 618
G2 18958 58 958 79266 66 266
G3 39118 18 118 45763 63 763 62473 73 473 69538 38 538 77596 96 596 83553 53 553
G4 7192 92 192 7410 10 410 7416 16 416 9310 10 310
G5 0521 21 521 2805 05 805 3692 92 692 4072 72 072 6230 30 230 9192 92 192
G6 581 81 581 740 40 740 750 50 750
G7 11 11 11 38 38 38 40 40 40 89 89 89
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Thái Bình,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 03/02/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 01/02/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Thái Bình
Mã ĐB
DB
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Thái Bình,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 27/01/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 25/01/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Thái Bình
Mã ĐB 12BS 1BS 7BS
DB 70921 21 921
G1 78137 37 137
G2 09836 36 836 52621 21 621
G3 25062 62 062 29639 39 639 49174 74 174 50650 50 650 72434 34 434 72551 51 551
G4 0811 11 811 1724 24 724 2521 21 521 2876 76 876
G5 1224 24 224 2216 16 216 4705 05 705 5371 71 371 5372 72 372 6946 46 946
G6 228 28 228 392 92 392 939 39 939
G7 11 11 11 23 23 23 34 34 34 95 95 95
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Thái Bình,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 20/01/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 18/01/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Thái Bình
Mã ĐB 10AB 4AB 8AB
DB 90880 80 880
G1 20246 46 246
G2 07376 76 376 98111 11 111
G3 00440 40 440 01090 90 090 11569 69 569 36569 69 569 41981 81 981 60558 58 558
G4 1044 44 044 2615 15 615 3860 60 860 4242 42 242
G5 2159 59 159 3935 35 935 4131 31 131 5129 29 129 5420 20 420 9608 08 608
G6 486 86 486 938 38 938 957 57 957
G7 08 08 08 24 24 24 53 53 53 65 65 65
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Thái Bình,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 13/01/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 11/01/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Thái Bình
Mã ĐB 10AK 13AK 7AK
DB 45721 21 721
G1 49581 81 581
G2 05073 73 073 90193 93 193
G3 06164 64 164 28749 49 749 48288 88 288 57956 56 956 65170 70 170 80064 64 064
G4 5266 66 266 8994 94 994 8995 95 995 9855 55 855
G5 3908 08 908 4959 59 959 5754 54 754 7212 12 212 9573 73 573 9974 74 974
G6 162 62 162 636 36 636 829 29 829
G7 00 00 00 43 43 43 47 47 47 82 82 82
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Thái Bình,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 06/01/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 04/01/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Thái Bình
Mã ĐB 11AS 13AS 2AS
DB 31701 01 701
G1 22760 60 760
G2 35026 26 026 49305 05 305
G3 04092 92 092 08896 96 896 27263 63 263 38407 07 407 72704 04 704 90866 66 866
G4 0816 16 816 1255 55 255 1593 93 593 4711 11 711
G5 3001 01 001 4328 28 328 4860 60 860 6425 25 425 6844 44 844 8120 20 120
G6 181 81 181 527 27 527 599 99 599
G7 51 51 51 52 52 52 55 55 55 85 85 85
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Thái Bình,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 30/12/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 28/12/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Thái Bình
Mã ĐB 10ZX 11ZX 12ZX
DB 43242 42 242
G1 56186 86 186
G2 16829 29 829 17344 44 344
G3 03781 81 781 46970 70 970 48229 29 229 77898 98 898 79350 50 350 87189 89 189
G4 5350 50 350 6333 33 333 7401 01 401 9169 69 169
G5 0459 59 459 2296 96 296 3226 26 226 4924 24 924 5870 70 870 9308 08 308
G6 080 80 080 626 26 626 963 63 963
G7 12 12 12 13 13 13 53 53 53 80 80 80
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Thái Bình,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 23/12/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 21/12/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Thái Bình
Mã ĐB 12ZP 13ZP 14ZP
DB 20806 06 806
G1 49281 81 281
G2 43508 08 508 65901 01 901
G3 27794 94 794 31813 13 813 38051 51 051 45658 58 658 50868 68 868 79741 41 741
G4 0827 27 827 2936 36 936 4072 72 072 4375 75 375
G5 2614 14 614 2627 27 627 5104 04 104 7132 32 132 7376 76 376 9802 02 802
G6 712 12 712 856 56 856 995 95 995
G7 06 06 06 25 25 25 53 53 53 97 97 97
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Thái Bình,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 16/12/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 14/12/2019
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Bắc

 1. Lịch mở thưởng

  • Thứ Hai: xổ số Thủ đô Hà Nội
  • Thứ Ba: xổ số Quảng Ninh
  • Thứ Tư: xổ số Bắc Ninh
  • Thứ Năm: xổ số Thủ đô Hà Nội
  • Thứ Sáu: xổ số Hải Phòng
  • Thứ Bảy: xổ số Nam Định
  • Chủ Nhật: xổ số Thái Bình
  • Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h15' hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật tại Trường quay S4- Đài TH KTS VTC, 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 2. Cơ cấu giải thưởng

  • Vé số truyền thống miền Bắc phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Có tổng cộng 81.150 giải thưởng.
  • Kết quả xổ số miền Bắc có 8 giải (từ giải Đặc Biệt đến giải Bảy) bao gồm 27 dãy số, tương đương với 27 lần quay thưởng.
Giải thưởngTiền thưởng
(VNĐ)
Số lượng g.thưởngTổng giá trị
g.thưởng (VNĐ)
Giải ĐB 200.000.000 15 3.000.000.000
Giải Nhất 20.000.000 15 300.000.000
Giải Nhì 5.000.000 30 150.000.000
Giải Ba 2.000.000 90 180.000.000
Giải Tư 400.000 600 240.000.000
Giải Năm 200.000 900 180.000.000
Giải Sáu 100.000 4.500 450.000.000
Giải Bảy 40.000 60.000 2.400.000.000
Đầu trang