XSMB Chủ Nhật - Kết quả Xổ Số Miền Bắc Chủ Nhật | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Thái Bình
Mã ĐB 3EP 5EP 6EP
DB 28914 14 914
G1 63988 88 988
G2 66992 92 992 90797 97 797
G3 16780 80 780 19311 11 311 26209 09 209 58837 37 837 67813 13 813 99095 95 095
G4 0363 63 363 2189 89 189 5147 47 147 6051 51 051
G5 2266 66 266 3597 97 597 4583 83 583 4751 51 751 7479 79 479 9223 23 223
G6 342 42 342 502 02 502 556 56 556
G7 24 24 24 52 52 52 66 66 66 88 88 88
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Thái Bình,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 30/03/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 28/03/2020
Các ngày có giải đặc biệt 14 giống với Thái Bình hôm nay
Ngày Giải ĐB Tỉnh / TP
2019-06-11 92614 Quảng Ninh
2019-02-28 61214 Hà Nội
2018-11-23 06414 Hải Phòng
2018-10-19 91214 Hải Phòng
2018-08-06 84214 Hà Nội
2018-07-06 93514 Hải Phòng
2018-04-30 45514 Hà Nội
2017-03-31 57214 Hải Phòng
2017-02-08 62814 Bắc Ninh
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Thái Bình
Mã ĐB 4EX 5EX 9EX
DB 46024 24 024
G1 31360 60 360
G2 27853 53 853 46433 33 433
G3 02095 95 095 12422 22 422 29276 76 276 39119 19 119 44500 00 500 97952 52 952
G4 0613 13 613 2813 13 813 8135 35 135 9527 27 527
G5 0272 72 272 0658 58 658 1434 34 434 4104 04 104 7369 69 369 9922 22 922
G6 191 91 191 310 10 310 917 17 917
G7 08 08 08 09 09 09 48 48 48 87 87 87
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Thái Bình,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 23/03/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 21/03/2020
Các ngày có giải đặc biệt 24 giống với Thái Bình hôm nay
Ngày Giải ĐB Tỉnh / TP
2019-11-07 87024 Hà Nội
2019-09-29 37124 Thái Bình
2019-09-24 33024 Quảng Ninh
2019-03-20 20824 Bắc Ninh
2019-01-12 73224 Nam Định
2019-01-03 60824 Hà Nội
2018-11-05 01524 Hà Nội
2018-10-16 82524 Quảng Ninh
2018-08-04 88624 Nam Định
2017-11-22 83824 Bắc Ninh
2017-10-28 88324 Nam Định
2017-10-17 84824 Quảng Ninh
2017-10-07 29424 Nam Định
2017-06-19 83224 Hà Nội
2017-04-12 64924 Bắc Ninh
2017-03-01 14824 Bắc Ninh
2016-12-06 39324 Quảng Ninh
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Thái Bình
Mã ĐB 10DF 13DF 8DF
DB 18901 01 901
G1 74415 15 415
G2 20773 73 773 31161 61 161
G3 06937 37 937 12636 36 636 23514 14 514 49186 86 186 55646 46 646 73046 46 046
G4 1400 00 400 5832 32 832 7684 84 684 8251 51 251
G5 2124 24 124 2988 88 988 3514 14 514 4015 15 015 5471 71 471 7120 20 120
G6 156 56 156 530 30 530 898 98 898
G7 10 10 10 18 18 18 24 24 24 85 85 85
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Thái Bình,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 16/03/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 14/03/2020
Các ngày có giải đặc biệt 01 giống với Thái Bình hôm nay
Ngày Giải ĐB Tỉnh / TP
2019-10-08 77901 Quảng Ninh
2019-09-17 86201 Quảng Ninh
2019-08-25 97301 Thái Bình
2019-06-14 39101 Hải Phòng
2018-11-19 38201 Hà Nội
2018-07-13 48401 Hải Phòng
2018-05-04 95201 Hải Phòng
2018-04-13 42501 Hải Phòng
2018-02-03 37601 Nam Định
2018-01-23 33101 Quảng Ninh
2018-01-18 41201 Hà Nội
2017-10-08 55801 Thái Bình
2017-09-18 58601 Hà Nội
2017-03-10 08701 Hải Phòng
2017-03-02 90801 Hà Nội
2016-12-16 32101 Hải Phòng
2016-09-09 32801 Hải Phòng
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Thái Bình
Mã ĐB 11DP 12DP 3DP
DB 55060 60 060
G1 09692 92 692
G2 33557 57 557 35242 42 242
G3 05394 94 394 31610 10 610 46002 02 002 84377 77 377 84921 21 921 85243 43 243
G4 1585 85 585 1640 40 640 1848 48 848 6292 92 292
G5 0129 29 129 2735 35 735 2765 65 765 4543 43 543 8722 22 722 9995 95 995
G6 055 55 055 185 85 185 461 61 461
G7 03 03 03 33 33 33 53 53 53 73 73 73
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Thái Bình,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 09/03/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 07/03/2020
Các ngày có giải đặc biệt 60 giống với Thái Bình hôm nay
Ngày Giải ĐB Tỉnh / TP
2019-08-31 70560 Nam Định
2018-08-30 14660 Hà Nội
2018-08-25 54360 Nam Định
2018-08-11 10460 Nam Định
2018-05-09 55560 Bắc Ninh
2018-03-06 93060 Quảng Ninh
2018-01-22 24960 Hà Nội
2017-12-11 39260 Hà Nội
2017-11-05 90260 Thái Bình
2017-09-13 64060 Bắc Ninh
2017-03-20 80860 Hà Nội
2016-12-19 18360 Hà Nội
2016-12-05 67560 Hà Nội
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Thái Bình
Mã ĐB 12DX 14DX 4DX
DB 04635 35 635
G1 24477 77 477
G2 48155 55 155 92504 04 504
G3 01218 18 218 09416 16 416 38877 77 877 91788 88 788 92449 49 449 96646 46 646
G4 3072 72 072 3669 69 669 3689 89 689 7911 11 911
G5 0708 08 708 1715 15 715 2609 09 609 5013 13 013 7401 01 401 9860 60 860
G6 062 62 062 672 72 672 747 47 747
G7 18 18 18 19 19 19 30 30 30 81 81 81
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Thái Bình,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 02/03/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 29/02/2020
Các ngày có giải đặc biệt 35 giống với Thái Bình hôm nay
Ngày Giải ĐB Tỉnh / TP
2019-05-22 31635 Bắc Ninh
2019-05-10 95735 Hải Phòng
2018-11-25 34635 Thái Bình
2018-10-31 59535 Bắc Ninh
2018-10-09 99135 Quảng Ninh
2018-08-23 48935 Hà Nội
2017-04-01 03235 Nam Định
2017-03-07 86735 Quảng Ninh
2016-12-09 06735 Hải Phòng
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Thái Bình
Mã ĐB 7CF 8CF 9CF
DB 36144 44 144
G1 93004 04 004
G2 25702 02 702 82940 40 940
G3 02375 75 375 08697 97 697 17003 03 003 31608 08 608 74878 78 878 98769 69 769
G4 2857 57 857 5161 61 161 6520 20 520 8407 07 407
G5 2068 68 068 3226 26 226 5063 63 063 5776 76 776 7871 71 871 8275 75 275
G6 765 65 765 777 77 777 975 75 975
G7 24 24 24 38 38 38 42 42 42 73 73 73
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Thái Bình,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 24/02/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 22/02/2020
Các ngày có giải đặc biệt 44 giống với Thái Bình hôm nay
Ngày Giải ĐB Tỉnh / TP
2019-11-12 36744 Quảng Ninh
2019-01-30 10344 Bắc Ninh
2018-11-18 16644 Thái Bình
2018-11-04 15844 Thái Bình
2018-10-02 75644 Quảng Ninh
2018-05-23 37544 Bắc Ninh
2018-02-23 61444 Hải Phòng
2018-01-10 94944 Bắc Ninh
2017-08-22 65744 Quảng Ninh
2017-06-17 18644 Nam Định
2017-05-29 28444 Hà Nội
2016-12-28 68044 Bắc Ninh
2016-08-30 86844 Quảng Ninh
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Thái Bình
Mã ĐB 10CP 11CP 12CP
DB 00776 76 776
G1 68932 32 932
G2 60349 49 349 63294 94 294
G3 01367 67 367 71089 89 089 80589 89 589 85984 84 984 91023 23 023 96456 56 456
G4 1393 93 393 1433 33 433 2223 23 223 6940 40 940
G5 0954 54 954 4795 95 795 5073 73 073 6977 77 977 7978 78 978 9081 81 081
G6 205 05 205 437 37 437 904 04 904
G7 49 49 49 51 51 51 75 75 75 92 92 92
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Thái Bình,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 17/02/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 15/02/2020
Các ngày có giải đặc biệt 76 giống với Thái Bình hôm nay
Ngày Giải ĐB Tỉnh / TP
2019-12-13 30476 Hải Phòng
2019-12-09 55076 Hà Nội
2019-09-20 02376 Hải Phòng
2019-08-11 86376 Thái Bình
2019-06-27 51776 Hà Nội
2018-12-31 45276 Hà Nội
2018-05-24 42876 Hà Nội
2018-05-08 35876 Quảng Ninh
2017-06-18 15276 Thái Bình
2017-05-09 97276 Quảng Ninh
2017-04-30 13176 Thái Bình
2017-02-18 64476 Nam Định
2017-01-09 68976 Hà Nội
2016-11-22 89476 Quảng Ninh
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Thái Bình
Mã ĐB 12CX 14CX 1CX
DB 60347 47 347
G1 72943 43 943
G2 52500 00 500 63708 08 708
G3 02094 94 094 09823 23 823 14561 61 561 28839 39 839 29081 81 081 44851 51 851
G4 1068 68 068 5015 15 015 7678 78 678 8660 60 660
G5 0871 71 871 4766 66 766 6409 09 409 8217 17 217 8747 47 747 8892 92 892
G6 017 17 017 373 73 373 543 43 543
G7 04 04 04 48 48 48 78 78 78 87 87 87
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Thái Bình,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 10/02/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 08/02/2020
Các ngày có giải đặc biệt 47 giống với Thái Bình hôm nay
Ngày Giải ĐB Tỉnh / TP
2019-12-12 02447 Hà Nội
2019-08-23 79347 Hải Phòng
2019-05-27 09247 Hà Nội
2018-04-29 19447 Thái Bình
2018-01-29 75547 Hà Nội
2017-07-31 09747 Hà Nội
2017-07-10 32247 Hà Nội
2017-02-12 94247 Thái Bình
2017-01-19 80047 Hà Nội
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Thái Bình
Mã ĐB 11BF 3BF 9BF
DB 79434 34 434
G1 49618 18 618
G2 18958 58 958 79266 66 266
G3 39118 18 118 45763 63 763 62473 73 473 69538 38 538 77596 96 596 83553 53 553
G4 7192 92 192 7410 10 410 7416 16 416 9310 10 310
G5 0521 21 521 2805 05 805 3692 92 692 4072 72 072 6230 30 230 9192 92 192
G6 581 81 581 740 40 740 750 50 750
G7 11 11 11 38 38 38 40 40 40 89 89 89
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Thái Bình,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 03/02/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 01/02/2020
Các ngày có giải đặc biệt 34 giống với Thái Bình hôm nay
Ngày Giải ĐB Tỉnh / TP
2019-06-29 97734 Nam Định
2019-05-21 04934 Quảng Ninh
2019-04-03 18934 Bắc Ninh
2019-03-18 41334 Hà Nội
2018-10-04 26134 Hà Nội
2017-11-03 31134 Hải Phòng
2017-10-24 20234 Quảng Ninh
2017-09-30 99334 Nam Định
2017-01-13 96334 Hải Phòng
2016-12-10 67134 Nam Định
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Thái Bình
Mã ĐB
DB
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Thái Bình,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 27/01/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 25/01/2020
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Bắc

 1. Lịch mở thưởng

  • Thứ Hai: xổ số Thủ đô Hà Nội
  • Thứ Ba: xổ số Quảng Ninh
  • Thứ Tư: xổ số Bắc Ninh
  • Thứ Năm: xổ số Thủ đô Hà Nội
  • Thứ Sáu: xổ số Hải Phòng
  • Thứ Bảy: xổ số Nam Định
  • Chủ Nhật: xổ số Thái Bình
  • Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h15' hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật tại Trường quay S4- Đài TH KTS VTC, 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 2. Cơ cấu giải thưởng

  • Vé số truyền thống miền Bắc phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Có tổng cộng 81.150 giải thưởng.
  • Kết quả xổ số miền Bắc có 8 giải (từ giải Đặc Biệt đến giải Bảy) bao gồm 27 dãy số, tương đương với 27 lần quay thưởng.
Giải thưởngTiền thưởng
(VNĐ)
Số lượng g.thưởngTổng giá trị
g.thưởng (VNĐ)
Giải ĐB 200.000.000 15 3.000.000.000
Giải Nhất 20.000.000 15 300.000.000
Giải Nhì 5.000.000 30 150.000.000
Giải Ba 2.000.000 90 180.000.000
Giải Tư 400.000 600 240.000.000
Giải Năm 200.000 900 180.000.000
Giải Sáu 100.000 4.500 450.000.000
Giải Bảy 40.000 60.000 2.400.000.000
Đầu trang