XSMB 30 ngày - KQXSMB 30 ngày - Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 10MG 14MG 15MG
DB 25375 75 375
G1 73575 75 575
G2 08586 86 586 73055 55 055
G3 02528 28 528 04124 24 124 64760 60 760 78766 66 766 84186 86 186 90568 68 568
G4 1429 29 429 2368 68 368 5731 31 731 5970 70 970
G5 2419 19 419 2818 18 818 5251 51 251 8445 45 445 9235 35 235 9602 02 602
G6 009 09 009 063 63 063 527 27 527
G7 47 47 47 65 65 65 81 81 81 90 90 90
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 07/08/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 05/08/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Bắc Ninh
Mã ĐB 9MH
DB 18296 96 296
G1 78477 77 477
G2 43096 96 096 45550 50 550
G3 36559 59 559 55000 00 000 57239 39 239 75128 28 128 95929 29 929 96358 58 358
G4 1927 27 927 2284 84 284 2545 45 545 2908 08 908
G5 2391 91 391 2972 72 972 3723 23 723 5295 95 295 5648 48 648 6291 91 291
G6 439 39 439 453 53 453 561 61 561
G7 09 09 09 14 14 14 30 30 30 34 34 34
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bắc Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 06/08/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 04/08/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Quảng Ninh
Mã ĐB 11MK 12MK 13MK
DB 11617 17 617
G1 14482 82 482
G2 57775 75 775 90947 47 947
G3 00159 59 159 23844 44 844 25801 01 801 36488 88 488 49308 08 308 51183 83 183
G4 3570 70 570 4506 06 506 6814 14 814 7456 56 456
G5 0350 50 350 1071 71 071 5801 01 801 7707 07 707 8657 57 657 9139 39 139
G6 101 01 101 640 40 640 838 38 838
G7 21 21 21 38 38 38 74 74 74 87 87 87
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 05/08/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 03/08/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 13MN 14MN 1MN
DB 02836 36 836
G1 17739 39 739
G2 41288 88 288 83199 99 199
G3 00210 10 210 22705 05 705 39790 90 790 40555 55 555 56056 56 056 67292 92 292
G4 4384 84 384 4619 19 619 5028 28 028 9522 22 522
G5 1832 32 832 3983 83 983 5489 89 489 5554 54 554 6315 15 315 6959 59 959
G6 195 95 195 264 64 264 824 24 824
G7 35 35 35 36 36 36 49 49 49 65 65 65
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 04/08/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 02/08/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Thái Bình
Mã ĐB 10MP 12MP 15MP
DB 57611 11 611
G1 53204 04 204
G2 45723 23 723 66225 25 225
G3 29499 99 499 34657 57 657 35456 56 456 73208 08 208 78295 95 295 82761 61 761
G4 3355 55 355 5230 30 230 6912 12 912 8213 13 213
G5 0682 82 682 3164 64 164 6380 80 380 6467 67 467 6970 70 970 7900 00 900
G6 119 19 119 992 92 992 993 93 993
G7 00 00 00 03 03 03 06 06 06 71 71 71
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Thái Bình,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 03/08/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 01/08/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Nam Định
Mã ĐB 10MQ 13MQ 15MQ
DB 86012 12 012
G1 32501 01 501
G2 29479 79 479 65179 79 179
G3 10769 69 769 14159 59 159 14801 01 801 52104 04 104 67691 91 691 70706 06 706
G4 1043 43 043 8496 96 496 8956 56 956 9534 34 534
G5 0671 71 671 1348 48 348 4675 75 675 4690 90 690 5165 65 165 5403 03 403
G6 629 29 629 944 44 944 987 87 987
G7 01 01 01 23 23 23 63 63 63 97 97 97
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Nam Định,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 02/08/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 31/07/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hải Phòng
Mã ĐB 10MR 15MR 1MR
DB 14362 62 362
G1 38252 52 252
G2 63687 87 687 65066 66 066
G3 04103 03 103 15629 29 629 19956 56 956 45102 02 102 59617 17 617 72915 15 915
G4 5571 71 571 7871 71 871 9392 92 392 9646 46 646
G5 0105 05 105 3032 32 032 4535 35 535 5871 71 871 6895 95 895 8993 93 993
G6 028 28 028 512 12 512 633 33 633
G7 03 03 03 42 42 42 81 81 81 87 87 87
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hải Phòng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 01/08/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 30/07/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 10MS 11MS 12MS
DB 45563 63 563
G1 38211 11 211
G2 20937 37 937 32223 23 223
G3 13631 31 631 28213 13 213 31881 81 881 42172 72 172 48786 86 786 88641 41 641
G4 0111 11 111 1000 00 000 8121 21 121 9412 12 412
G5 0402 02 402 2904 04 904 3172 72 172 4170 70 170 8438 38 438 9489 89 489
G6 041 41 041 064 64 064 114 14 114
G7 23 23 23 39 39 39 95 95 95 97 97 97
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 31/07/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 29/07/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Bắc Ninh
Mã ĐB 8MT
DB 63717 17 717
G1 68586 86 586
G2 09181 81 181 28579 79 579
G3 69627 27 627 76393 93 393 77570 70 570 80298 98 298 85349 49 349 96179 79 179
G4 1113 13 113 3806 06 806 7649 49 649 8953 53 953
G5 3192 92 192 4095 95 095 4809 09 809 5129 29 129 9690 90 690 9966 66 966
G6 117 17 117 471 71 471 862 62 862
G7 23 23 23 54 54 54 64 64 64 78 78 78
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bắc Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 30/07/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 28/07/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Quảng Ninh
Mã ĐB 10MU 11MU 1MU
DB 91382 82 382
G1 37651 51 651
G2 39553 53 553 63205 05 205
G3 08998 98 998 14592 92 592 42752 52 752 58959 59 959 64511 11 511 94933 33 933
G4 1399 99 399 6051 51 051 7392 92 392 8407 07 407
G5 2257 57 257 3228 28 228 4007 07 007 4878 78 878 5216 16 216 8482 82 482
G6 231 31 231 457 57 457 670 70 670
G7 23 23 23 32 32 32 34 34 34 45 45 45
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 29/07/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 27/07/2020
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

KQXSMB 30 ngày - Kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 18h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMB 30 ngày ngày 06/08/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số Hà Nội, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số Hà Nội sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 06/08/2020.

Chuyên mục XSMB 30 ngày có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Bắc được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày – XSMB 30 ngày giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Bắc vào ngày 30 ngày, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác bạch thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

 

Sau 18h mỗi 30 ngày hàng tuần thì kết quả xổ số miền bắc 30 ngày, viết tắt là XSMB 30 ngày đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ trúng cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMB 30 ngày của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 

Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền bắc hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào.Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi trúng thưởng XSMB 30 ngày

Cơ cấu giải thưởng của XSMB 30 ngày

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải năm: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Bắc 30 ngày

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMB 30 ngày là 30 ngày kể từ ngày trúng thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người trúng chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng trúng giải xổ số miền Bắc 30 ngày cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng trúng trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng trúng giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Nam đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng trúng giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng trúng thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Bắc XSMB 30 ngày

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người trúng thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn trúng thưởng xổ số miền Bắc 30 ngày – XSMB 30 ngày. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang