XSMB - KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB
DB
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 14/08/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 12/08/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Bắc Ninh
Mã ĐB 10MA 11MA 3MA
DB 36852 52 852
G1 04571 71 571
G2 25712 12 712 59956 56 956
G3 33965 65 965 41911 11 911 42075 75 075 46850 50 850 85662 62 662 88660 60 660
G4 0748 48 748 3306 06 306 3597 97 597 9041 41 041
G5 3325 25 325 5344 44 344 8140 40 140 8174 74 174 8683 83 683 9591 91 591
G6 223 23 223 331 31 331 832 32 832
G7 17 17 17 21 21 21 31 31 31 89 89 89
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bắc Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 13/08/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 11/08/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Quảng Ninh
Mã ĐB 10MB 11MB 12MB
DB 40128 28 128
G1 22936 36 936
G2 13299 99 299 71459 59 459
G3 17208 08 208 20028 28 028 34352 52 352 35259 59 259 44345 45 345 45773 73 773
G4 2730 30 730 3639 39 639 4143 43 143 5967 67 967
G5 0883 83 883 2352 52 352 3812 12 812 4375 75 375 6252 52 252 6926 26 926
G6 002 02 002 138 38 138 177 77 177
G7 03 03 03 23 23 23 25 25 25 95 95 95
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 12/08/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 10/08/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 13MC 15MC 4MC
DB 98628 28 628
G1 34931 31 931
G2 00912 12 912 16344 44 344
G3 02992 92 992 05262 62 262 07101 01 101 09945 45 945 19916 16 916 41868 68 868
G4 5041 41 041 6017 17 017 7570 70 570 9522 22 522
G5 0302 02 302 2944 44 944 3091 91 091 3444 44 444 6455 55 455 8637 37 637
G6 159 59 159 540 40 540 680 80 680
G7 08 08 08 46 46 46 75 75 75 84 84 84
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 11/08/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 09/08/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Thái Bình
Mã ĐB 11MD 13MD 14MD
DB 83138 38 138
G1 37935 35 935
G2 04485 85 485 05646 46 646
G3 00448 48 448 02996 96 996 17617 17 617 47873 73 873 47945 45 945 51708 08 708
G4 1372 72 372 5345 45 345 8442 42 442 8655 55 655
G5 1721 21 721 4143 43 143 4625 25 625 7991 91 991 8901 01 901 9973 73 973
G6 070 70 070 259 59 259 479 79 479
G7 05 05 05 06 06 06 24 24 24 74 74 74
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Thái Bình,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 10/08/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 08/08/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Nam Định
Mã ĐB 10ME 12ME 14ME
DB 12958 58 958
G1 48295 95 295
G2 42443 43 443 79843 43 843
G3 29384 84 384 35826 26 826 45548 48 548 52320 20 320 58852 52 852 90607 07 607
G4 0576 76 576 1472 72 472 7640 40 640 9519 19 519
G5 0575 75 575 0847 47 847 4558 58 558 5104 04 104 6786 86 786 7938 38 938
G6 377 77 377 455 55 455 687 87 687
G7 17 17 17 41 41 41 59 59 59 88 88 88
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Nam Định,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 09/08/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 07/08/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hải Phòng
Mã ĐB 10MF 11MF 13MF
DB 43614 14 614
G1 70914 14 914
G2 30674 74 674 50335 35 335
G3 07365 65 365 08197 97 197 28938 38 938 35081 81 081 72281 81 281 81989 89 989
G4 2930 30 930 3921 21 921 4179 79 179 7083 83 083
G5 0545 45 545 3184 84 184 7671 71 671 8038 38 038 8839 39 839 9763 63 763
G6 290 90 290 613 13 613 982 82 982
G7 07 07 07 30 30 30 50 50 50 53 53 53
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hải Phòng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 08/08/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 06/08/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 10MG 14MG 15MG
DB 25375 75 375
G1 73575 75 575
G2 08586 86 586 73055 55 055
G3 02528 28 528 04124 24 124 64760 60 760 78766 66 766 84186 86 186 90568 68 568
G4 1429 29 429 2368 68 368 5731 31 731 5970 70 970
G5 2419 19 419 2818 18 818 5251 51 251 8445 45 445 9235 35 235 9602 02 602
G6 009 09 009 063 63 063 527 27 527
G7 47 47 47 65 65 65 81 81 81 90 90 90
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 07/08/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 05/08/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Bắc Ninh
Mã ĐB 9MH
DB 18296 96 296
G1 78477 77 477
G2 43096 96 096 45550 50 550
G3 36559 59 559 55000 00 000 57239 39 239 75128 28 128 95929 29 929 96358 58 358
G4 1927 27 927 2284 84 284 2545 45 545 2908 08 908
G5 2391 91 391 2972 72 972 3723 23 723 5295 95 295 5648 48 648 6291 91 291
G6 439 39 439 453 53 453 561 61 561
G7 09 09 09 14 14 14 30 30 30 34 34 34
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bắc Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 06/08/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 04/08/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Quảng Ninh
Mã ĐB 11MK 12MK 13MK
DB 11617 17 617
G1 14482 82 482
G2 57775 75 775 90947 47 947
G3 00159 59 159 23844 44 844 25801 01 801 36488 88 488 49308 08 308 51183 83 183
G4 3570 70 570 4506 06 506 6814 14 814 7456 56 456
G5 0350 50 350 1071 71 071 5801 01 801 7707 07 707 8657 57 657 9139 39 139
G6 101 01 101 640 40 640 838 38 838
G7 21 21 21 38 38 38 74 74 74 87 87 87
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 05/08/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 03/08/2020
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Thông Tin Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Bắc KQXSMB

 1. Lịch mở thưởng xổ số miền bắc

  • Thứ Hai: xổ số Thủ đô Hà Nội
  • Thứ Ba: xổ số Quảng Ninh
  • Thứ Tư: xổ số Bắc Ninh
  • Thứ Năm: xổ số Thủ đô Hà Nội
  • Thứ Sáu: xổ số Hải Phòng
  • Thứ Bảy: xổ số Nam Định
  • Chủ Nhật: xổ số Thái Bình
  • Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h15' hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật tại Trường quay S4- Đài TH KTS VTC, 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 2. Cơ cấu giải thưởng XSMB

  • Vé số truyền thống miền Bắc phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Có tổng cộng 81.150 giải thưởng.
  • Kết quả xổ số miền Bắc có 8 giải (từ giải Đặc Biệt đến giải Bảy) bao gồm 27 dãy số, tương đương với 27 lần quay thưởng.
Giải thưởngTiền thưởng
(VNĐ)
Số lượng g.thưởngTổng giá trị
g.thưởng (VNĐ)
Giải ĐB 200.000.000 15 3.000.000.000
Giải Nhất 20.000.000 15 300.000.000
Giải Nhì 5.000.000 30 150.000.000
Giải Ba 2.000.000 90 180.000.000
Giải Tư 400.000 600 240.000.000
Giải Năm 200.000 900 180.000.000
Giải Sáu 100.000 4.500 450.000.000
Giải Bảy 40.000 60.000 2.400.000.000

Kinh nghiệm dự đoán xổ số miền bắc XSMB mới nhất 2020

Xổ số miền Bắc chưa bao giờ khiến mất đi sự hấp dẫn của mình, kể từ khi ra đời cho đến nay. Chơi xổ số chưa bao giờ là trò may rủi, mà hơn thế nữa nó đòi hỏi người chơi phải biết tính toán, cân nhắc và quyết định một cách hợp lý. Có như thế thì mới mong dành được thắng lợi. Bài viết này sẽ mang đến cho bạn những kinh nghiệm dự đoán xổ số miền Bắc được nhiều cao thủ áp dụng.

Sai lầm phổ biến khi dự đoán xổ số miền Bắc XSMB đặc biệt

Một trong những phương pháp dự đoán khả dĩ nhất được khá nhiều người ưa thích đó là ước tính xổ số miền Bắc dàn đặc biệt được nuôi theo tuần. Sở dĩ người ta chú trọng đến kết quả đặc biệt là vì tỷ lệ ăn tiền khi trúng đề cao nhất. Chỉ cần bỏ ra khoảng 10 ngàn, khi trúng thưởng bạn sẽ nhận số tiền lên tới 700.000 đồng, tức là gấp 70 lần số tiền gốc mình bỏ ra. Chẳng quá khó hiểu khi bất cứ dân chơi nào cũng có mơ ước được trúng đề để gỡ gạc lại vốn.

Tuy nhiên, 90% số dân chơi lô đề nghĩ rằng chỉ cần đánh 1 con số bất kỳ thì sẽ trúng đề. Đây chính là điểm khác biệt trong suy nghĩ giữa người chơi chuyên nghiệp, và người chơi ăn may. Có không ít người đã nuôi cả tháng trời 1 số nhất định, nhưng không hề trúng thưởng. Trừ khi bạn có một mức vốn thực sự lớn thì hãy nuôi, bằng không thì đừng bao giờ phạm phải sai lầm này. 

Dự đoán lô miền Bắc cặp nuôi khung 3 ngày liệu có lãi? 

Ngoài số đề ra, lô tô miền Bắc cũng là một vấn đề được đông đảo người chơi quan tâm. Phương pháp được nhiều dân chơi ưa thích nhất khi đoán lô tô đó là nuôi khung 3 ngày. Để thực hiện phương pháp dự đoán xổ số miền Bắc này, người chơi phải nuôi 1 cặp số trong vòng 72 giờ liên tiếp. 

Nếu may mắn, số lô tô mà người chơi nuôi sẽ xuất hiện, lúc này cần phải chuyển sang khung khác, hoặc quay về ngày đầu tiên để chơi lại từ đầu. Theo đánh giá của các chuyên gia lô đề, phương pháp dự đoán xổ số miền bắc này cũng cần khá nhiều vốn mới có thể theo được.

Các chuyên gia dự đoán xổ số miền Bắc chia sẻ, nếu muốn áp dụng kinh nghiệm này, người chơi tuyệt đối không được phép trượt quá 2 lần/ tháng. Theo tính toán, nếu thuận lợi thì mỗi tháng sẽ có thể lãi 20 – 30% số vốn bỏ ra.

Việc phân bổ nguồn vốn được chia theo như sau: Ngày đầu tiên đánh 10 điểm cho một số, ngày thứ hai sẽ đánh gấp 3 lần ngày thứ nhất ( tức 300 điểm ), và ngày thứ 3 sẽ đánh 100 điểm để chốt hạ. Xác suất trúng thưởng vào ngày thứ 2 và ngày thứ 3 lên tới 80%, rất đáng để cho dân chơi áp dụng. 

Tuy nhiên bạn cũng nên lưu ý, nếu số vốn của mình không quá nhiều có thể giảm bớt lượng đầu tư. 

Những chú ý đừng bỏ qua khi chơi xổ số miền bắc XSMB

Để có thể dự đoán xổ số miền Bắc hiệu quả, bạn đừng bao giờ đợi may mắn rơi xuống đầu mình. Để có thể chơi lâu mà không bị mất tiền, hụt tiền bạn cần nắm chắc cách bắt số, phân chia nguồn tiền, những cách thống kê sử dụng khoa học xác suất. Việc kiểm tra và đối chiếu dữ liệu là nền tảng cho việc nhận ra quy luật một cách hiệu quả hơn, tuy nhiên để có thể làm được điều này cần nhiều năm kinh nghiệm. 

Hy vọng với một số những chia sẻ trên đây, bạn đã nắm được những thông tin cơ bản cần có khi muốn dự đoán chính xác kết quả xổ số miền Bắc. Truy cập vào website của chúng tôi thường xuyên để biết thêm nhiều kiến thức hơn nữa. Chúc bạn thành công.

Đầu trang