XSMB - KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Thái Bình
Mã ĐB 12VK 14VK 1VK
DB 55095 95 095
G1 58464 64 464
G2 65216 16 216 77011 11 011
G3 19594 94 594 34767 67 767 54862 62 862 57701 01 701 70980 80 980 76863 63 863
G4 1436 36 436 4091 91 091 8664 64 664 8925 25 925
G5 1651 51 651 1712 12 712 1770 70 770 4474 74 474 5408 08 408 7165 65 165
G6 002 02 002 566 66 566 600 00 600
G7 43 43 43 87 87 87 97 97 97 98 98 98
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Thái Bình,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 18/01/2021
- Xem lại kết quả XSMB ngày 16/01/2021
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Nam Định
Mã ĐB 11VL 12VL 13VL
DB 12046 46 046
G1 58127 27 127
G2 13716 16 716 13938 38 938
G3 15467 67 467 16200 00 200 19032 32 032 27560 60 560 33137 37 137 97864 64 864
G4 4741 41 741 4797 97 797 7808 08 808 9668 68 668
G5 0349 49 349 1448 48 448 2861 61 861 4534 34 534 5608 08 608 8792 92 792
G6 724 24 724 825 25 825 968 68 968
G7 15 15 15 71 71 71 76 76 76 85 85 85
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Nam Định,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 17/01/2021
- Xem lại kết quả XSMB ngày 15/01/2021
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hải Phòng
Mã ĐB 11VM 14VM 15VM
DB 68285 85 285
G1 63497 97 497
G2 40526 26 526 51148 48 148
G3 08942 42 942 21460 60 460 45322 22 322 64777 77 777 68603 03 603 99903 03 903
G4 0548 48 548 2616 16 616 9743 43 743 9831 31 831
G5 0880 80 880 1896 96 896 3228 28 228 3229 29 229 6314 14 314 8728 28 728
G6 300 00 300 505 05 505 685 85 685
G7 13 13 13 33 33 33 47 47 47 58 58 58
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hải Phòng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 16/01/2021
- Xem lại kết quả XSMB ngày 14/01/2021
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 10VN 15VN 4VN
DB 51338 38 338
G1 88232 32 232
G2 16210 10 210 52762 62 762
G3 01251 51 251 21080 80 080 23663 63 663 30073 73 073 33311 11 311 69008 08 008
G4 0693 93 693 1430 30 430 1495 95 495 1770 70 770
G5 0019 19 019 0817 17 817 1482 82 482 3063 63 063 5609 09 609 9350 50 350
G6 142 42 142 448 48 448 562 62 562
G7 04 04 04 10 10 10 60 60 60 95 95 95
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 15/01/2021
- Xem lại kết quả XSMB ngày 13/01/2021
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Bắc Ninh
Mã ĐB 12VP 16VP 1VP
DB 02769 69 769
G1 38216 16 216
G2 11276 76 276 94309 09 309
G3 21172 72 172 64336 36 336 69947 47 947 76214 14 214 87669 69 669 95085 85 085
G4 0029 29 029 4713 13 713 7295 95 295 7354 54 354
G5 2858 58 858 3378 78 378 4262 62 262 7271 71 271 8886 86 886 9059 59 059
G6 146 46 146 188 88 188 460 60 460
G7 13 13 13 35 35 35 71 71 71 99 99 99
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bắc Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 14/01/2021
- Xem lại kết quả XSMB ngày 12/01/2021
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Quảng Ninh
Mã ĐB 1VQ 5VQ 6VQ
DB 16592 92 592
G1 87355 55 355
G2 45401 01 401 93491 91 491
G3 15172 72 172 35051 51 051 57701 01 701 60748 48 748 68063 63 063 72753 53 753
G4 3720 20 720 5916 16 916 7082 82 082 8879 79 879
G5 0336 36 336 0472 72 472 1701 01 701 3653 53 653 4405 05 405 7271 71 271
G6 379 79 379 411 11 411 906 06 906
G7 56 56 56 77 77 77 82 82 82 92 92 92
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 13/01/2021
- Xem lại kết quả XSMB ngày 11/01/2021
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 10VR 12VR 3VR
DB 05507 07 507
G1 94780 80 780
G2 28367 67 367 95448 48 448
G3 18375 75 375 21041 41 041 56865 65 865 81513 13 513 92653 53 653 95189 89 189
G4 1091 91 091 1383 83 383 9206 06 206 9317 17 317
G5 1730 30 730 2420 20 420 3159 59 159 3577 77 577 5010 10 010 7844 44 844
G6 040 40 040 708 08 708 917 17 917
G7 07 07 07 35 35 35 41 41 41 60 60 60
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 12/01/2021
- Xem lại kết quả XSMB ngày 10/01/2021
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Thái Bình
Mã ĐB 10VS 14VS 2VS
DB 48146 46 146
G1 63172 72 172
G2 06185 85 185 24165 65 165
G3 12685 85 685 13714 14 714 21836 36 836 46147 47 147 70690 90 690 82314 14 314
G4 4115 15 115 7047 47 047 7409 09 409 7754 54 754
G5 0474 74 474 0970 70 970 1270 70 270 5541 41 541 7163 63 163 7764 64 764
G6 092 92 092 108 08 108 817 17 817
G7 29 29 29 54 54 54 68 68 68 95 95 95
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Thái Bình,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 11/01/2021
- Xem lại kết quả XSMB ngày 09/01/2021
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Nam Định
Mã ĐB 10VT 15VT 1VT
DB 82064 64 064
G1 08356 56 356
G2 61215 15 215 80388 88 388
G3 06388 88 388 11130 30 130 17716 16 716 26929 29 929 79887 87 887 89490 90 490
G4 2573 73 573 3390 90 390 3611 11 611 9123 23 123
G5 2095 95 095 2415 15 415 3274 74 274 3665 65 665 3684 84 684 9538 38 538
G6 277 77 277 751 51 751 900 00 900
G7 02 02 02 17 17 17 40 40 40 54 54 54
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Nam Định,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 10/01/2021
- Xem lại kết quả XSMB ngày 08/01/2021
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hải Phòng
Mã ĐB 13VU 15VU 1VU
DB 00726 26 726
G1 05627 27 627
G2 28426 26 426 70149 49 149
G3 32772 72 772 41786 86 786 56154 54 154 76037 37 037 80452 52 452 93062 62 062
G4 1343 43 343 3747 47 747 4433 33 433 7960 60 960
G5 0306 06 306 0734 34 734 2665 65 665 5171 71 171 7569 69 569 8998 98 998
G6 303 03 303 562 62 562 694 94 694
G7 00 00 00 30 30 30 61 61 61 77 77 77
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hải Phòng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 09/01/2021
- Xem lại kết quả XSMB ngày 07/01/2021
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Thông Tin Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Bắc KQXSMB

 1. Lịch mở thưởng xổ số miền bắc

  • Thứ Hai: xổ số Thủ đô Hà Nội
  • Thứ Ba: xổ số Quảng Ninh
  • Thứ Tư: xổ số Bắc Ninh
  • Thứ Năm: xổ số Thủ đô Hà Nội
  • Thứ Sáu: xổ số Hải Phòng
  • Thứ Bảy: xổ số Nam Định
  • Chủ Nhật: xổ số Thái Bình
  • Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h15' hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật tại Trường quay S4- Đài TH KTS VTC, 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 2. Cơ cấu giải thưởng XSMB

  • Vé số truyền thống miền Bắc phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Có tổng cộng 81.150 giải thưởng.
  • Kết quả xổ số miền Bắc có 8 giải (từ giải Đặc Biệt đến giải Bảy) bao gồm 27 dãy số, tương đương với 27 lần quay thưởng.
Giải thưởngTiền thưởng
(VNĐ)
Số lượng g.thưởngTổng giá trị
g.thưởng (VNĐ)
Giải ĐB 200.000.000 15 3.000.000.000
Giải Nhất 20.000.000 15 300.000.000
Giải Nhì 5.000.000 30 150.000.000
Giải Ba 2.000.000 90 180.000.000
Giải Tư 400.000 600 240.000.000
Giải Năm 200.000 900 180.000.000
Giải Sáu 100.000 4.500 450.000.000
Giải Bảy 40.000 60.000 2.400.000.000

Kinh nghiệm dự đoán xổ số miền bắc XSMB mới nhất 2020

Xổ số miền Bắc chưa bao giờ khiến mất đi sự hấp dẫn của mình, kể từ khi ra đời cho đến nay. Chơi xổ số chưa bao giờ là trò may rủi, mà hơn thế nữa nó đòi hỏi người chơi phải biết tính toán, cân nhắc và quyết định một cách hợp lý. Có như thế thì mới mong dành được thắng lợi. Bài viết này sẽ mang đến cho bạn những kinh nghiệm dự đoán xổ số miền Bắc được nhiều cao thủ áp dụng.

Sai lầm phổ biến khi dự đoán xổ số miền Bắc XSMB đặc biệt

Một trong những phương pháp dự đoán khả dĩ nhất được khá nhiều người ưa thích đó là ước tính xổ số miền Bắc dàn đặc biệt được nuôi theo tuần. Sở dĩ người ta chú trọng đến kết quả đặc biệt là vì tỷ lệ ăn tiền khi trúng đề cao nhất. Chỉ cần bỏ ra khoảng 10 ngàn, khi trúng thưởng bạn sẽ nhận số tiền lên tới 700.000 đồng, tức là gấp 70 lần số tiền gốc mình bỏ ra. Chẳng quá khó hiểu khi bất cứ dân chơi nào cũng có mơ ước được trúng đề để gỡ gạc lại vốn.

Tuy nhiên, 90% số dân chơi lô đề nghĩ rằng chỉ cần đánh 1 con số bất kỳ thì sẽ trúng đề. Đây chính là điểm khác biệt trong suy nghĩ giữa người chơi chuyên nghiệp, và người chơi ăn may. Có không ít người đã nuôi cả tháng trời 1 số nhất định, nhưng không hề trúng thưởng. Trừ khi bạn có một mức vốn thực sự lớn thì hãy nuôi, bằng không thì đừng bao giờ phạm phải sai lầm này. 

Dự đoán lô miền Bắc cặp nuôi khung 3 ngày liệu có lãi? 

Ngoài số đề ra, lô tô miền Bắc cũng là một vấn đề được đông đảo người chơi quan tâm. Phương pháp được nhiều dân chơi ưa thích nhất khi đoán lô tô đó là nuôi khung 3 ngày. Để thực hiện phương pháp dự đoán xổ số miền Bắc này, người chơi phải nuôi 1 cặp số trong vòng 72 giờ liên tiếp. 

Nếu may mắn, số lô tô mà người chơi nuôi sẽ xuất hiện, lúc này cần phải chuyển sang khung khác, hoặc quay về ngày đầu tiên để chơi lại từ đầu. Theo đánh giá của các chuyên gia lô đề, phương pháp dự đoán xổ số miền bắc này cũng cần khá nhiều vốn mới có thể theo được.

Các chuyên gia dự đoán xổ số miền Bắc chia sẻ, nếu muốn áp dụng kinh nghiệm này, người chơi tuyệt đối không được phép trượt quá 2 lần/ tháng. Theo tính toán, nếu thuận lợi thì mỗi tháng sẽ có thể lãi 20 – 30% số vốn bỏ ra.

Việc phân bổ nguồn vốn được chia theo như sau: Ngày đầu tiên đánh 10 điểm cho một số, ngày thứ hai sẽ đánh gấp 3 lần ngày thứ nhất ( tức 300 điểm ), và ngày thứ 3 sẽ đánh 100 điểm để chốt hạ. Xác suất trúng thưởng vào ngày thứ 2 và ngày thứ 3 lên tới 80%, rất đáng để cho dân chơi áp dụng. 

Tuy nhiên bạn cũng nên lưu ý, nếu số vốn của mình không quá nhiều có thể giảm bớt lượng đầu tư. 

Những chú ý đừng bỏ qua khi chơi xổ số miền bắc XSMB

Để có thể dự đoán xổ số miền Bắc hiệu quả, bạn đừng bao giờ đợi may mắn rơi xuống đầu mình. Để có thể chơi lâu mà không bị mất tiền, hụt tiền bạn cần nắm chắc cách bắt số, phân chia nguồn tiền, những cách thống kê sử dụng khoa học xác suất. Việc kiểm tra và đối chiếu dữ liệu là nền tảng cho việc nhận ra quy luật một cách hiệu quả hơn, tuy nhiên để có thể làm được điều này cần nhiều năm kinh nghiệm. 

Hy vọng với một số những chia sẻ trên đây, bạn đã nắm được những thông tin cơ bản cần có khi muốn dự đoán chính xác kết quả xổ số miền Bắc. Truy cập vào website của chúng tôi thường xuyên để biết thêm nhiều kiến thức hơn nữa. Chúc bạn thành công.

Đầu trang