XSMB - KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Thái Bình
DB
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Thái Bình,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 01/06/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 30/05/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Nam Định
Mã ĐB 15HQ 3HQ 7HQ
DB 59964 64 964
G1 86926 26 926
G2 35850 50 850 92115 15 115
G3 04522 22 522 25840 40 840 51771 71 771 55065 65 065 88224 24 224 97732 32 732
G4 0045 45 045 3340 40 340 4112 12 112 4945 45 945
G5 6372 72 372 6695 95 695 7309 09 309 8522 22 522 8969 69 969 9602 02 602
G6 380 80 380 481 81 481 888 88 888
G7 17 17 17 44 44 44 75 75 75 80 80 80
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Nam Định,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 31/05/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 29/05/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hải Phòng
Mã ĐB 11HR 13HR 1HR
DB 97954 54 954
G1 21263 63 263
G2 33611 11 611 77358 58 358
G3 07318 18 318 10725 25 725 20180 80 180 22497 97 497 24654 54 654 29057 57 057
G4 0483 83 483 8019 19 019 8100 00 100 8878 78 878
G5 0831 31 831 1866 66 866 3556 56 556 8519 19 519 8636 36 636 9876 76 876
G6 038 38 038 598 98 598 639 39 639
G7 17 17 17 18 18 18 62 62 62 73 73 73
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hải Phòng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 30/05/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 28/05/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 11HS 3HS 9HS
DB 09913 13 913
G1 61778 78 778
G2 25187 87 187 49244 44 244
G3 13034 34 034 13958 58 958 57378 78 378 59587 87 587 67787 87 787 87962 62 962
G4 3803 03 803 5092 92 092 5219 19 219 6255 55 255
G5 0189 89 189 1380 80 380 1763 63 763 2894 94 894 4363 63 363 4781 81 781
G6 213 13 213 492 92 492 842 42 842
G7 10 10 10 45 45 45 50 50 50 71 71 71
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 29/05/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 27/05/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Bắc Ninh
Mã ĐB 10HT 13HT 8HT
DB 06561 61 561
G1 61403 03 403
G2 00310 10 310 18807 07 807
G3 07051 51 051 09084 84 084 10205 05 205 45474 74 474 45555 55 555 66260 60 260
G4 5356 56 356 7498 98 498 8014 14 014 9773 73 773
G5 0043 43 043 0230 30 230 1164 64 164 1522 22 522 4610 10 610 9973 73 973
G6 187 87 187 675 75 675 962 62 962
G7 39 39 39 48 48 48 68 68 68 91 91 91
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bắc Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 28/05/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 26/05/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Quảng Ninh
Mã ĐB
DB
G1 10231 31 231
G2 37224 24 224 72151 51 151
G3 01748 48 748 17564 64 564 24661 61 661 36179 79 179 37088 88 088 90044 44 044
G4 1394 94 394 3374 74 374 7515 15 515 7589 89 589
G5 1709 09 709 4165 65 165 6082 82 082 7397 97 397 7601 01 601 9469 69 469
G6 051 51 051 155 55 155 510 10 510
G7 00 00 00 50 50 50 61 61 61 71 71 71
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 27/05/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 25/05/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 12HV 15HV 8HV
DB 67211 11 211
G1 38314 14 314
G2 77817 17 817 84447 47 447
G3 15960 60 960 46431 31 431 69911 11 911 81110 10 110 87685 85 685 91275 75 275
G4 1000 00 000 5053 53 053 7347 47 347 7539 39 539
G5 0211 11 211 0287 87 287 0343 43 343 2441 41 441 7585 85 585 8124 24 124
G6 120 20 120 524 24 524 953 53 953
G7 12 12 12 64 64 64 78 78 78 99 99 99
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 26/05/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 24/05/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Thái Bình
Mã ĐB 13HX 3HX 6HX
DB 81779 79 779
G1 30531 31 531
G2 03586 86 586 66082 82 082
G3 20748 48 748 33595 95 595 55615 15 615 75056 56 056 93365 65 365 96191 91 191
G4 0337 37 337 0432 32 432 8514 14 514 8836 36 836
G5 3350 50 350 3585 85 585 5483 83 483 6883 83 883 8187 87 187 8946 46 946
G6 382 82 382 714 14 714 748 48 748
G7 12 12 12 19 19 19 22 22 22 57 57 57
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Thái Bình,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 25/05/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 23/05/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Nam Định
Mã ĐB 11HY 7HY 9HY
DB 98991 91 991
G1 71131 31 131
G2 17093 93 093 47125 25 125
G3 13509 09 509 32597 97 597 39302 02 302 47115 15 115 73439 39 439 99701 01 701
G4 1081 81 081 2177 77 177 8176 76 176 9570 70 570
G5 0193 93 193 1302 02 302 3039 39 039 4606 06 606 5584 84 584 6837 37 837
G6 024 24 024 784 84 784 811 11 811
G7 58 58 58 71 71 71 77 77 77 81 81 81
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Nam Định,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 24/05/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 22/05/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hải Phòng
Mã ĐB 14HZ 1HZ 7HZ
DB 27298 98 298
G1 91982 82 982
G2 77118 18 118 97508 08 508
G3 28951 51 951 45298 98 298 77150 50 150 79440 40 440 83797 97 797 91081 81 081
G4 1536 36 536 2982 82 982 4939 39 939 6112 12 112
G5 1141 41 141 1367 67 367 7384 84 384 8442 42 442 9377 77 377 9625 25 625
G6 337 37 337 398 98 398 826 26 826
G7 66 66 66 78 78 78 87 87 87 93 93 93
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hải Phòng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 23/05/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 21/05/2020
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Thông Tin Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Bắc KQXSMB

 1. Lịch mở thưởng xổ số miền bắc

  • Thứ Hai: xổ số Thủ đô Hà Nội
  • Thứ Ba: xổ số Quảng Ninh
  • Thứ Tư: xổ số Bắc Ninh
  • Thứ Năm: xổ số Thủ đô Hà Nội
  • Thứ Sáu: xổ số Hải Phòng
  • Thứ Bảy: xổ số Nam Định
  • Chủ Nhật: xổ số Thái Bình
  • Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h15' hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật tại Trường quay S4- Đài TH KTS VTC, 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 2. Cơ cấu giải thưởng XSMB

  • Vé số truyền thống miền Bắc phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Có tổng cộng 81.150 giải thưởng.
  • Kết quả xổ số miền Bắc có 8 giải (từ giải Đặc Biệt đến giải Bảy) bao gồm 27 dãy số, tương đương với 27 lần quay thưởng.
Giải thưởngTiền thưởng
(VNĐ)
Số lượng g.thưởngTổng giá trị
g.thưởng (VNĐ)
Giải ĐB 200.000.000 15 3.000.000.000
Giải Nhất 20.000.000 15 300.000.000
Giải Nhì 5.000.000 30 150.000.000
Giải Ba 2.000.000 90 180.000.000
Giải Tư 400.000 600 240.000.000
Giải Năm 200.000 900 180.000.000
Giải Sáu 100.000 4.500 450.000.000
Giải Bảy 40.000 60.000 2.400.000.000

Kinh nghiệm dự đoán xổ số miền bắc XSMB mới nhất 2020

Xổ số miền Bắc chưa bao giờ khiến mất đi sự hấp dẫn của mình, kể từ khi ra đời cho đến nay. Chơi xổ số chưa bao giờ là trò may rủi, mà hơn thế nữa nó đòi hỏi người chơi phải biết tính toán, cân nhắc và quyết định một cách hợp lý. Có như thế thì mới mong dành được thắng lợi. Bài viết này sẽ mang đến cho bạn những kinh nghiệm dự đoán xổ số miền Bắc được nhiều cao thủ áp dụng.

Sai lầm phổ biến khi dự đoán xổ số miền Bắc XSMB đặc biệt

Một trong những phương pháp dự đoán khả dĩ nhất được khá nhiều người ưa thích đó là ước tính xổ số miền Bắc dàn đặc biệt được nuôi theo tuần. Sở dĩ người ta chú trọng đến kết quả đặc biệt là vì tỷ lệ ăn tiền khi trúng đề cao nhất. Chỉ cần bỏ ra khoảng 10 ngàn, khi trúng thưởng bạn sẽ nhận số tiền lên tới 700.000 đồng, tức là gấp 70 lần số tiền gốc mình bỏ ra. Chẳng quá khó hiểu khi bất cứ dân chơi nào cũng có mơ ước được trúng đề để gỡ gạc lại vốn.

Tuy nhiên, 90% số dân chơi lô đề nghĩ rằng chỉ cần đánh 1 con số bất kỳ thì sẽ trúng đề. Đây chính là điểm khác biệt trong suy nghĩ giữa người chơi chuyên nghiệp, và người chơi ăn may. Có không ít người đã nuôi cả tháng trời 1 số nhất định, nhưng không hề trúng thưởng. Trừ khi bạn có một mức vốn thực sự lớn thì hãy nuôi, bằng không thì đừng bao giờ phạm phải sai lầm này. 

Dự đoán lô miền Bắc cặp nuôi khung 3 ngày liệu có lãi? 

Ngoài số đề ra, lô tô miền Bắc cũng là một vấn đề được đông đảo người chơi quan tâm. Phương pháp được nhiều dân chơi ưa thích nhất khi đoán lô tô đó là nuôi khung 3 ngày. Để thực hiện phương pháp dự đoán xổ số miền Bắc này, người chơi phải nuôi 1 cặp số trong vòng 72 giờ liên tiếp. 

Nếu may mắn, số lô tô mà người chơi nuôi sẽ xuất hiện, lúc này cần phải chuyển sang khung khác, hoặc quay về ngày đầu tiên để chơi lại từ đầu. Theo đánh giá của các chuyên gia lô đề, phương pháp dự đoán xổ số miền bắc này cũng cần khá nhiều vốn mới có thể theo được.

Các chuyên gia dự đoán xổ số miền Bắc chia sẻ, nếu muốn áp dụng kinh nghiệm này, người chơi tuyệt đối không được phép trượt quá 2 lần/ tháng. Theo tính toán, nếu thuận lợi thì mỗi tháng sẽ có thể lãi 20 – 30% số vốn bỏ ra.

Việc phân bổ nguồn vốn được chia theo như sau: Ngày đầu tiên đánh 10 điểm cho một số, ngày thứ hai sẽ đánh gấp 3 lần ngày thứ nhất ( tức 300 điểm ), và ngày thứ 3 sẽ đánh 100 điểm để chốt hạ. Xác suất trúng thưởng vào ngày thứ 2 và ngày thứ 3 lên tới 80%, rất đáng để cho dân chơi áp dụng. 

Tuy nhiên bạn cũng nên lưu ý, nếu số vốn của mình không quá nhiều có thể giảm bớt lượng đầu tư. 

Những chú ý đừng bỏ qua khi chơi xổ số miền bắc XSMB

Để có thể dự đoán xổ số miền Bắc hiệu quả, bạn đừng bao giờ đợi may mắn rơi xuống đầu mình. Để có thể chơi lâu mà không bị mất tiền, hụt tiền bạn cần nắm chắc cách bắt số, phân chia nguồn tiền, những cách thống kê sử dụng khoa học xác suất. Việc kiểm tra và đối chiếu dữ liệu là nền tảng cho việc nhận ra quy luật một cách hiệu quả hơn, tuy nhiên để có thể làm được điều này cần nhiều năm kinh nghiệm. 

Hy vọng với một số những chia sẻ trên đây, bạn đã nắm được những thông tin cơ bản cần có khi muốn dự đoán chính xác kết quả xổ số miền Bắc. Truy cập vào website của chúng tôi thường xuyên để biết thêm nhiều kiến thức hơn nữa. Chúc bạn thành công.

Đầu trang