XSHN - Kết Quả Xổ Số Hà Nội Hôm Nay - KQXSHN

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Mã ĐB 11ES 12ES 2ES
DB 94135 35 135
G1 22095 95 095
G2 09748 48 748 36993 93 993
G3 00004 04 004 03613 13 613 18638 38 638 49295 95 295 72676 76 676 78138 38 138
G4 0172 72 172 3503 03 503 5464 64 464 8693 93 693
G5 3258 58 258 4512 12 512 7506 06 506 8195 95 195 8354 54 354 9634 34 634
G6 136 36 136 855 55 855 910 10 910
G7 06 06 06 80 80 80 82 82 82 93 93 93
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 27/03/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 25/03/2020
Các ngày có giải đặc biệt 35 giống với Hà Nội hôm nay
Ngày Giải ĐB Tỉnh / TP
2019-05-22 31635 Bắc Ninh
2019-05-10 95735 Hải Phòng
2018-11-25 34635 Thái Bình
2018-10-31 59535 Bắc Ninh
2018-10-09 99135 Quảng Ninh
2018-08-23 48935 Hà Nội
2017-04-01 03235 Nam Định
2017-03-07 86735 Quảng Ninh
2016-12-09 06735 Hải Phòng
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Mã ĐB 10EV 11EV 9EV
DB 36123 23 123
G1 74096 96 096
G2 74963 63 963 90401 01 401
G3 28017 17 017 48654 54 654 72038 38 038 74774 74 774 89615 15 615 92996 96 996
G4 0411 11 411 5815 15 815 8219 19 219 9852 52 852
G5 0504 04 504 3975 75 975 4557 57 557 6703 03 703 7487 87 487 8310 10 310
G6 090 90 090 551 51 551 914 14 914
G7 07 07 07 56 56 56 87 87 87 93 93 93
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 24/03/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 22/03/2020
Các ngày có giải đặc biệt 23 giống với Hà Nội hôm nay
Ngày Giải ĐB Tỉnh / TP
2018-08-07 12723 Quảng Ninh
2018-07-17 88323 Quảng Ninh
2018-07-14 78023 Nam Định
2018-05-17 87623 Hà Nội
2018-04-09 97323 Hà Nội
2018-03-26 07223 Hà Nội
2018-03-09 21423 Hải Phòng
2017-11-10 70523 Hải Phòng
2017-08-07 07823 Hà Nội
2017-06-23 86523 Hải Phòng
2017-04-14 78123 Hải Phòng
2017-02-27 09823 Hà Nội
2017-02-26 34623 Thái Bình
2017-01-17 81223 Quảng Ninh
2016-12-11 94423 Thái Bình
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Mã ĐB 12DA 1DA 7DA
DB 85074 74 074
G1 33372 72 372
G2 36432 32 432 86985 85 985
G3 01151 51 151 11074 74 074 13863 63 863 22942 42 942 29579 79 579 69251 51 251
G4 0804 04 804 6123 23 123 6806 06 806 7227 27 227
G5 1822 22 822 3867 67 867 3963 63 963 4929 29 929 8004 04 004 8389 89 389
G6 110 10 110 212 12 212 971 71 971
G7 19 19 19 36 36 36 79 79 79 81 81 81
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 20/03/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 18/03/2020
Các ngày có giải đặc biệt 74 giống với Hà Nội hôm nay
Ngày Giải ĐB Tỉnh / TP
2019-10-24 65074 Hà Nội
2019-10-21 72174 Hà Nội
2019-09-22 03074 Thái Bình
2019-08-16 65374 Hải Phòng
2019-08-15 17474 Hà Nội
2019-07-23 75074 Quảng Ninh
2019-06-17 74374 Hà Nội
2019-03-28 27974 Hà Nội
2018-10-29 23974 Hà Nội
2018-01-04 62274 Hà Nội
2017-05-04 18574 Hà Nội
2017-03-13 51674 Hà Nội
2017-01-12 69974 Hà Nội
2016-11-20 66074 Thái Bình
2016-11-06 47674 Thái Bình
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Mã ĐB 14DE 15DE 8DE
DB 28322 22 322
G1 07557 57 557
G2 27990 90 990 65702 02 702
G3 02428 28 428 11256 56 256 45940 40 940 64263 63 263 71845 45 845 88400 00 400
G4 1044 44 044 2686 86 686 5988 88 988 9434 34 434
G5 0566 66 566 0574 74 574 1010 10 010 1724 24 724 4075 75 075 7615 15 615
G6 058 58 058 974 74 974 998 98 998
G7 00 00 00 29 29 29 30 30 30 77 77 77
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 17/03/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 15/03/2020
Các ngày có giải đặc biệt 22 giống với Hà Nội hôm nay
Ngày Giải ĐB Tỉnh / TP
2019-06-30 73622 Thái Bình
2019-04-16 11022 Quảng Ninh
2019-01-31 77622 Hà Nội
2019-01-05 90522 Nam Định
2018-12-24 50522 Hà Nội
2018-11-20 02322 Quảng Ninh
2018-09-26 49222 Bắc Ninh
2018-04-18 73822 Bắc Ninh
2017-11-18 01622 Nam Định
2017-10-25 22622 Bắc Ninh
2017-04-17 45622 Hà Nội
2016-12-17 76822 Nam Định
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Mã ĐB 10DK 12DK 13DK
DB 74951 51 951
G1 27007 07 007
G2 08593 93 593 55721 21 721
G3 13339 39 339 54853 53 853 57361 61 361 66362 62 362 72694 94 694 93029 29 029
G4 3578 78 578 4054 54 054 4532 32 532 8582 82 582
G5 2635 35 635 4231 31 231 5918 18 918 6121 21 121 7332 32 332 8198 98 198
G6 209 09 209 619 19 619 821 21 821
G7 01 01 01 44 44 44 47 47 47 56 56 56
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 13/03/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 11/03/2020
Các ngày có giải đặc biệt 51 giống với Hà Nội hôm nay
Ngày Giải ĐB Tỉnh / TP
2019-11-20 72751 Bắc Ninh
2019-10-04 78051 Hải Phòng
2019-09-05 30051 Hà Nội
2019-03-17 96651 Thái Bình
2018-02-01 40951 Hà Nội
2018-01-28 98451 Thái Bình
2017-01-01 48951 Thái Bình
2016-10-08 58551 Nam Định
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Mã ĐB 4DN 6DN 8DN
DB 95973 73 973
G1 03777 77 777
G2 02288 88 288 43096 96 096
G3 18906 06 906 22678 78 678 32579 79 579 37853 53 853 40864 64 864 96861 61 861
G4 2389 89 389 6471 71 471 6581 81 581 6602 02 602
G5 0928 28 928 2437 37 437 5214 14 214 6879 79 879 7209 09 209 7956 56 956
G6 182 82 182 761 61 761 885 85 885
G7 64 64 64 76 76 76 80 80 80 95 95 95
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 10/03/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 08/03/2020
Các ngày có giải đặc biệt 73 giống với Hà Nội hôm nay
Ngày Giải ĐB Tỉnh / TP
2019-08-29 89773 Hà Nội
2019-06-28 98073 Hải Phòng
2019-06-07 43073 Hải Phòng
2019-06-03 31873 Hà Nội
2019-03-19 39473 Quảng Ninh
2018-08-22 57873 Bắc Ninh
2018-05-26 70873 Nam Định
2018-03-04 16873 Thái Bình
2018-02-02 61573 Hải Phòng
2017-12-30 61773 Nam Định
2017-12-29 53773 Hải Phòng
2017-09-20 07873 Bắc Ninh
2016-11-10 61973 Hà Nội
2016-10-31 45373 Hà Nội
2016-10-28 33073 Hải Phòng
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Mã ĐB 14DS 5DS 9DS
DB 52991 91 991
G1 47359 59 359
G2 44551 51 551 54484 84 484
G3 25666 66 666 35907 07 907 40379 79 379 60476 76 476 68705 05 705 77838 38 838
G4 1793 93 793 5253 53 253 6198 98 198 9390 90 390
G5 2380 80 380 4177 77 177 4853 53 853 4866 66 866 7097 97 097 9363 63 363
G6 483 83 483 539 39 539 781 81 781
G7 04 04 04 05 05 05 26 26 26 33 33 33
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 06/03/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 04/03/2020
Các ngày có giải đặc biệt 91 giống với Hà Nội hôm nay
Ngày Giải ĐB Tỉnh / TP
2019-08-05 60091 Hà Nội
2019-06-01 68191 Nam Định
2019-03-11 97291 Hà Nội
2019-02-13 67091 Bắc Ninh
2019-01-06 64391 Thái Bình
2018-12-22 54691 Nam Định
2018-12-11 38991 Quảng Ninh
2017-10-23 30791 Hà Nội
2017-03-17 72191 Hải Phòng
2016-12-27 97291 Quảng Ninh
2016-12-02 16291 Hải Phòng
2016-11-17 52091 Hà Nội
2016-09-27 19291 Quảng Ninh
2016-08-06 20891 Nam Định
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Mã ĐB 11DV 7DV 9DV
DB 73787 87 787
G1 32978 78 978
G2 65300 00 300 82365 65 365
G3 19862 62 862 32078 78 078 35556 56 556 40242 42 242 61815 15 815 70756 56 756
G4 2323 23 323 4812 12 812 5049 49 049 9382 82 382
G5 0337 37 337 2820 20 820 4577 77 577 4758 58 758 8860 60 860 9518 18 518
G6 247 47 247 296 96 296 506 06 506
G7 66 66 66 74 74 74 85 85 85 94 94 94
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 03/03/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 01/03/2020
Các ngày có giải đặc biệt 87 giống với Hà Nội hôm nay
Ngày Giải ĐB Tỉnh / TP
2019-12-01 57187 Thái Bình
2018-08-29 19187 Bắc Ninh
2018-08-27 52987 Hà Nội
2018-08-16 89187 Hà Nội
2018-07-02 23587 Hà Nội
2017-12-14 21487 Hà Nội
2017-10-30 13687 Hà Nội
2017-09-22 10587 Hải Phòng
2017-06-08 29887 Hà Nội
2017-05-14 30587 Thái Bình
2016-12-31 26687 Nam Định
2016-10-23 99887 Thái Bình
2016-10-16 87787 Thái Bình
2016-08-09 08587 Quảng Ninh
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Mã ĐB 5CA 6CA 8CA
DB 26422 22 422
G1 29343 43 343
G2 35383 83 383 77943 43 943
G3 40786 86 786 53844 44 844 55177 77 177 62852 52 852 79573 73 573 93482 82 482
G4 0691 91 691 2082 82 082 3712 12 712 5662 62 662
G5 3891 91 891 6147 47 147 6420 20 420 7400 00 400 7958 58 958 9905 05 905
G6 020 20 020 194 94 194 360 60 360
G7 06 06 06 07 07 07 52 52 52 81 81 81
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 28/02/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 26/02/2020
Các ngày có giải đặc biệt 22 giống với Hà Nội hôm nay
Ngày Giải ĐB Tỉnh / TP
2019-06-30 73622 Thái Bình
2019-04-16 11022 Quảng Ninh
2019-01-31 77622 Hà Nội
2019-01-05 90522 Nam Định
2018-12-24 50522 Hà Nội
2018-11-20 02322 Quảng Ninh
2018-09-26 49222 Bắc Ninh
2018-04-18 73822 Bắc Ninh
2017-11-18 01622 Nam Định
2017-10-25 22622 Bắc Ninh
2017-04-17 45622 Hà Nội
2016-12-17 76822 Nam Định
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Mã ĐB 11CE 13CE 4CE
DB 91609 09 609
G1 82206 06 206
G2 26860 60 860 61989 89 989
G3 13121 21 121 14541 41 541 20841 41 841 31054 54 054 51549 49 549 96070 70 070
G4 4250 50 250 7746 46 746 8613 13 613 8751 51 751
G5 1219 19 219 1634 34 634 2838 38 838 4937 37 937 6563 63 563 9437 37 437
G6 523 23 523 611 11 611 835 35 835
G7 31 31 31 65 65 65 68 68 68 80 80 80
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 25/02/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 23/02/2020
Các ngày có giải đặc biệt 09 giống với Hà Nội hôm nay
Ngày Giải ĐB Tỉnh / TP
2019-10-26 63309 Nam Định
2019-10-12 31409 Nam Định
2019-07-17 75609 Bắc Ninh
2019-06-15 16509 Nam Định
2018-04-06 76309 Hải Phòng
2018-01-17 62609 Bắc Ninh
2017-12-03 95809 Thái Bình
2017-11-26 55409 Thái Bình
2017-10-06 58309 Hải Phòng
2017-08-20 70509 Thái Bình
2017-06-30 56409 Hải Phòng
2017-06-14 40909 Bắc Ninh
2017-04-16 73309 Thái Bình
2016-10-14 90809 Hải Phòng
2016-09-13 99709 Quảng Ninh
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Hà Nội

 • Kết quả xổ số Hà Nội mở thưởng lúc 18h10 Thứ 2 và thứ 5 hàng tuần.
 • Xem trực tiếp KQXS Hà Nội nhanh chóng, chính xác Kết quả được cập nhật liên tục từ trường quay.
 • Giá trị các giải thưởng của xổ số Hà Nội được quy định theo giải thưởng chung của xổ số miền Bắc.

Xổ số kiến thiến thủ đô Hà Nội (XSHN và KQXSHN) được phát hành bởi công ty TNHH một thành viên Xổ Số Kiến Thiết Truyền Thống Thủ Đô Hà Nội. XSHN được thực hiện bởi những công nghệ hiện đại nhất tại 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Buổi quay thưởng xổ số có sự chứng kiến của hội đồng giám sát của đại diện bộ công an, bộ tài chính cùng các bộ ban ngành liên quan nhằm đảo bảo tính minh bạch, chính xác.

Cơ cấu giải thưởng của xổ số kiến thiết Hà Nội như sau:

 • - Giải đặc biệt: 3 giải, mỗi giải trị giá 1 tỷ đồng.
 • - Giải nhất: 15 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
 • - Giải nhì: 30 giải, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng.
 • - Giải ba: 90 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
 • - Giải tư: 600 giải, mỗi giải trị giá 400.000 đồng.
 • - Giải năm: 900 giải, mỗi giải trị giá 200.000 đồng.
 • - Giải sáu: 4.500 giải, mỗi giải trị giá 100.000 đồng.
 • - Giải bảy: 60.000 giải, mỗi giải trị giá 40.000 đồng.
 • - Giải phụ của giải đặc biệt: 12 giải, mỗi giải trị giá 20 triệu đồng.
 • - Giải khuyến khích: 15.000 giải, mỗi giải trị giá 40.000 đồng.

Chúc các bạn may mắn!

Đầu trang